Ένα ερωτηματολόγιο για τους λάτρεις της Άνω Σύρου

Ερωτηματολόγιο για την Άνω Σύρο για τη διατριβή της Ελένης Λινάκη.
Σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε το κάτωθι ερωτηματολόγιο στην περίπτωση που κάποια στιγμή έχετε επισκεφτεί την Άνω Σύρο.
Γίνεται στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής της Ελένης Λινάκη στην Αρχιτεκτονική σχολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με τίτλο «Καταγραφή, αξιόλογηση και διαχείριση της άϋλης και υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς ενός τόπου. Εφαρμογή στην Άνω Σύρο».