Αιχμές Δήμου Θερμαϊκού για θεωρίες συνωμοσίας με άρωμα εκλογών

Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Θερμαϊκού, αποφάσισε να απαντήσει στα σχόλια για «έντονη» κίνηση αποφάσεων με την προεκλογική περίοδο να «τρέχει». Αναλυτικά:

Με φόντο την παραφιλολογία των τελευταίων ημερών και προκειμένου να διευκρινιστούν όποιες παρανοήσεις, αν όχι ξεκάθαρες σκευωρίες, που σκοπό έχουν να εγείρουν υποψίες για μικροπολιτικές σκοπιμότητες εν όψει των επερχόμενων αυτοδιοικητικών εκλογών του Μαΐου και να πλήξουν το πρόσωπο της Διοίκησης, επισημαίνονται τα εξής:

Ο πολλαπλασιασμός των αναρτημένων στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ αποφάσεων Δημάρχου, σε σύγκριση με το προηγούμενο διάστημα, έγκειται καθαρά στην τήρηση – συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα του νέου νόμου 4555/2018 της Αυτοδιοίκησης, «Κλεισθένη». Ένα νόμο στον οποίο καλό θα ήταν να ανατρέξουν οι επιχειρούντες να διασπείρουν ψιθύρους και υπόνοιες.

Σύμφωνα με αυτόν, λοιπόν, και βάσει του άρθρου 203, ανατίθεται στο Δήμαρχο η αρμοδιότητα να αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων (συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται με αναμόρφωση). Ορίστηκε δε ρητά, ότι για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, παρά μόνο εάν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Επιπλέον, ρυθμίστηκαν διαδικαστικά ζητήματα, όπως ότι σε διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, όπου ορίζεται το Δημοτικό Συμβούλιο ως όργανο αρμόδιο για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης, νοείται εφεξής ο δήμαρχος.

Αντικαταστάθηκε, επίσης, η περίπτ. δ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, με την οποία αποτελούσε αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής η έγκριση των δαπανών και η διάθεση των πιστώσεων. Τέλος, η επιβεβλημένη πλέον ανάρτηση κάθε πράξης χωριστά συνεπάγεται την κατακόρυφη αύξηση των αποφάσεων που δημοσιεύονται.

Είναι σαφώς αντιληπτό ότι όσο πλησιάζει η 26η Μαΐου, οι θεωρίες συνωμοσίας πρόκειται να θεριεύουν, ωστόσο, να μη τι άλλο, ας κρατηθούν τα προσχήματα και ας αποφευχθεί η πλήρης και απροκάλυπτη διαστρέβλωση.