ΑΚΠΥ: Κενές θέσεις Λειτουργού Πανεπιστημίου σε θέματα Πληροφορικής

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) κενής μόνιμης θέσης Λειτουργού Πανεπιστημίου με ειδικότητα στα Δίκτυα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και μιας κενής μόνιμης θέσης Λειτουργού Πανεπιστημίου με ειδικότητα Web Developer.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 21 Οκτωβρίου 2019 στις 14.00 μ.μ.

Οι αιτήσεις συμπληρώνονται και υποβάλλονται μόνο μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Εργοδότησης του ΑΠΚΥ στον σύνδεσμο: https://recruitment.ouc.ac.cy/apply

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού στο employment@ouc.ac.cy