Αλλαγές στα Επιστημονικά πεδία

Δύο αλλαγές στα Επιστημονικά Πεδία, π[ου θα ισχύσουν από το επόμενο σχολικό έτος 2020-21,  προβλέπει απόφαση την οποία υπέγραψε η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως.

Ειδικότερα:

1. Στο  «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ»   προστίθεται το τμήμα:

2. Στο  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗ, προστίθενται: