ΑΠΘ: Ημέρα Καριέρας Ερευνητών Career Talks & Networking


Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΑΠΘ, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, διοργανώνουν την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017 και ώρες 9:30-17:00, στο ΚΕ.Δ.Ε.Α. του πανεπιστημίου, την εκδήλωση «Hμέρα Kαριέρας Ερευνητών Career Talks & Networking».

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των υποψήφιων ερευνητών από ερευνητικούς φορείς και επιχειρήσεις στην Ελλάδα που ασχολούνται με την έρευνα, καθώς και η δυνατότητα προσωπικών συναντήσεων/συνεντεύξεων μεταξύ των φορέων και των ερευνητών (networking) για μελλοντική συνεργασία.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Πιλοτικού Προγράμματος Horizon2020 ERA-Mobilcar, που έχει ως απώτερο στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας στους ερευνητές, με ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση της διαφυγής των ερευνητών από την Ελλάδα (brain drain).

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Διασύνδεσης του ΑΠΘ.