Απολύτως αναγκαία η γνώση από τις εξαγωγικές επιχειρήσεις των διεθνών εμπορικών συμβάσεων και της επίλυσης διαφορών σε διεθνείς συναλλαγές

Οι διεθνείς εμπορικές συμβάσεις και η επίλυση διαφορών σε διεθνείς συναλλαγές αποτέλεσαν το θέμα εκδήλωσης, που διοργάνωσε χθες το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και η οποία ήταν η πρώτη ενός κύκλου σεμιναρίων με επίκαιρα ζητήματα για τις εξαγωγές και την εξωστρέφεια.

Χαιρετισμό στην αρχή της εκδήλωσης απηύθυνε ο Ά Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΘ κ. Μανώλης Βλαχογιάννης, ενώ συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο Δικηγόρος LLM και Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής (ΝΟΜΟΣ Δικηγορική Εταιρία) κ. Γιώργος Χατζηγιαννάκης.

Κατά τη διάρκεια της εισήγησης της η κα. Δέσποινα Αναγνωστοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Έδρα Jean Monnet, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σημείωσε ότι στις διεθνείς συμβάσεις ουσιώδες θέμα είναι να οριστεί ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο, δηλαδή σε ποιο δικαστήριο θα προσφύγουμε εάν παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα.

Η κα. Αναγνωστοπούλου επεσήμανε ότι στην ΕΕ ισχύει ο Κανονισμός 593/2008, ενώ το εφαρμοστέο δίκαιο ελλείψει επιλογής, καθορίζεται ως εξής: α) η σύμβαση πώλησης αγαθών διέπεται από το δίκαιο της χώρας στην οποία ο πωλητής έχει τη συνήθη διαμονή του και β) η σύμβαση παροχής υπηρεσιών διέπεται από το δίκαιο της χώρας στην οποία ο πάροχος υπηρεσίας έχει τη συνήθη διαμονή του. Επίσης η σύμβαση δικαιόχρησης διέπεται από το δίκαιο της χώρας στην οποία ο δικαιοδόχος έχει τη συνήθη διαμονή του.

Για τις τρίτες χώρες, κατά την ίδια, την αβεβαιότητα που υπάρχει στα δικαστήρια όσον αφορά στο εφαρμοστέο δίκαιο αίρει η Διεθνής Σύμβαση της Βιέννης, που ξεκάθαρα ορίζει εκείνη ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, όσον αφορά τις πωλήσεις κινητών.

Σκοπός αυτής της Σύμβασης είναι:

  • Η υιοθέτηση ομοιόμορφων κανόνων
  • Η άρση των νομικών εμποδίων στις διεθνείς συναλλαγές και
  • Η ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου.

Οι επιχειρηματίες που ασχολούνται με το διεθνές εμπόριο πρέπει να γνωρίζουν τη Διεθνή Σύμβαση της Βιέννης (ΔΣΒ), την οποία έχει κυρώσει η Ελλάδα.

Η ΔΣΒ έχει κυρωθεί από 79 χώρες και 8 διεθνείς οργανισμούς και αφορά ποσοστό άνω των 2/3 του διεθνούς εμπορίου (την έχουν κυρώσει μεταξύ άλλων η Κίνα, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, το Μεξικό, η Αυστραλία, η Ν. Ζηλανδία, η Ιαπωνία κα).

Από την πλευρά της η κα. Ζωή Γιαννοπούλου, Δικηγόρος, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια και εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών, αναφέρθηκε στις διεθνείς μεθόδους εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.

Έτσι, τόνισε ότι η Ad Hoc διαιτησία έχει ως πλεονεκτήματα την ταχύτητα, εμπιστευτικότητα, εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων και την προσαρμοστικότητα. Τα μειονεκτήματα της είναι ότι εξαρτάται από το πνεύμα συνεργασίας των μερών και των δικηγόρων, ενώ πρέπει να προβλεφθούν όλα τα στοιχεία της διαδικασίας.

Η Θεσμική διαιτησία έχει ως πλεονεκτήματα την ενσωμάτωση των κανόνων του Κέντρου Διαιτησίας στη διαφορά των μερών και την χρήση εξειδικευμένου προσωπικού, ενώ μειονεκτήματα της είναι το κόστος και τα στενά χρονικά πλαίσια.

Η κα. Γιαννοπούλου σημείωσε τα πλεονεκτήματα της εμπορικής διαμεσολάβησης, που είναι τα εξής:

  • Ταχύτητα
  • Εμπιστευτικότητα
  • Προστασία επιχειρηματικής φήμης
  • Χαμηλό κόστος
  • Ευελιξία
  • Συμφέρουσα συμφωνία και για τις δύο πλευρές και
  • Εξουσία των μερών στη διαμόρφωση της τελικής συμφωνίας.

Η μεγάλη νέα εξέλιξη για την διαμεσολάβηση είναι ότι η UNCITRAL (Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο) θα υπογράψει τον Ιούνιο του 2019 την Διεθνής Σύμβαση της Σιγκαπούρης, που θα αποτελέσει μία διεθνής αναγνώριση των συμφωνιών εμπορικής διαμεσολάβησης.

Μετά την χθεσινή εκδήλωση στο ΕΒΕΘ, θα επακολουθήσουν άλλες δύο με θέματα, που αφορούν στην ανάπτυξη της εξωστρέφειας, στην  υλοποίηση της εξαγωγικής διαδικασίας και στην χρηματοδότηση διεθνών συναλλαγών,

Ειδικότερα, το ΕΒΕΘ θα διοργανώσει:

– Εκδήλωση με θέμα: «Χρηματοδότηση και ασφάλεια διεθνών συναλλαγών» την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 17:00 και

– Εκδήλωση με θέμα: «Στρατηγική διείσδυσης σε αγορές του εξωτερικού» την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 17:00.

Όλες οι παραπάνω εκδηλώσεις απευθύνονται τόσο σε καταξιωμένες εξαγωγικές επιχειρήσεις, όσο και σε νεοεισερχόμενες στον εξαγωγικό στίβο.

Το πρόγραμμα της κάθε εκδήλωσης μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου, www.ebeth.gr, πεδίο Σημαντικά Θέματα και στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Τύπου και Εκδόσεων του ΕΒΕΘ, στο τηλ.: 2310-370.132.