Απονομή βραβείων αριστείας για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα από την ΠΚΜ

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, στην προσπάθεια τους να συμβάλουν στην ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και κατ’ επέκταση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, διοργανώνουν εκδήλωση απονομής ‘‘Βραβείων αριστείας για την Κοινωνική επιχειρηματικότητα’’, την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019 στις 10:30 π.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς (Κατούνη 12-14, Λαδάδικα Θεσσαλονίκης).

Στόχος της εκδήλωσης αυτής είναι η βράβευση επιτυχημένων Κοινωνικών Επιχειρήσεων και η γενικότερη ανάδειξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας ως ένα σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης της οικονομίας.

Οι κατηγορίες των βραβείων αριστείων που θα απονεμηθούν είναι οι εξής:

  1. Επιχειρηματικής υπεροχής, Πρωτοτυπία/καινοτομία, Τρόπος / διαδικασία παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής προϊόντων.
  2. Βέλτιστες πρακτικές, Προστασία περιβάλλοντος, αειφορία και βιώσιμη ανάπτυξη
  3. Εταιρική κοινωνική ευθύνη, Εμπλοκή συμμετεχόντων (ή και εταιρικός εθελοντισμός) EKO, AMEA (stakeholder engagement) και
  4. Ιδιαίτερη επιτυχία στα οικονομικά αποτελέσματα.

Η συγκεκριμένη δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη και Λειτουργία ενός Εκτελεστικού Μηχανισμού για την Υποστήριξη και την Προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Καινοτομίας» με ακρώνυμο «Action Plan for Social Entrepreneurship» που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα “ΙNTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020” καιυλοποιείται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής:

Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2019

Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς

(Κατούνη 12-14, Λαδάδικα Θεσσαλονίκης)

10.30-11.00: Προσέλευση συμμετεχόντων

11.00-11.10: Έναρξη και χαιρετισμός από εκπρόσωπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

11.10-11.30: Συνοπτική παρουσίαση του έργου “Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα” και της Δράσης “Βραβεία αριστείας για την Κοινωνική επιχειρηματικότητα’’ – Γαλανός Γεώργιος, Λέκτορας, εκπρόσωπος του εταίρου Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

11.30-11.50: Απονομή των βραβείων αριστείας

11.50- 12.20: Παρουσίαση των βραβευμένων Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

12.20-13.00: Ελαφρύ γεύμα