Από πρόγραμμα εκπαίδευσης θα πρέπει να περνούν οι υποψήφιοι ανάδοχοι ή θετοί γονείς

Προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης υποψήφιων υποψήφιων γονέων και υποψηφίων θετών γονέων προωθούν το υπουργείο Εργασίας όπως προκύπτει από απόφαση που εκδόθηκε σήμερα.

Σχετικά με το πρόγραμμα επιμόρφωσης των αναδόχων γονέων, το οποίο απευθύνεται σε όλους τους υποψηφίους υποψήφιους υποψήφιους γονείς που έχουν κριθεί κατάλληλοι από τον Φορέα Παρακολούθησης και έχουν εγγραφεί στο Ειδικό Μητρώο Υποψήφιοι Αναδόχου Γονέων.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης επιμορφωνόμενων υποψηφίων γονέων, διάρκειας 30 ωρών, καλύπτει 6 θεματικές ενότητες που θα βοηθήσουν τους μελλοντικούς υποψήφιους γονείς να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της ανατροφής των παιδιών στη σύγχρονη εποχή.

Στόχος των προγραμμάτων είναι να προετοιμαστούν κατάλληλα οι υποψήφιοι υποψήφιοι γονείς για τη φροντίδα των παιδιών, των παιδιών και των νέων ηλικίας 0-18 ετών και των υποψήφιων γονέων ώστε αυτοί να αντιμετωπίσουν τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν μετά την τοποθέτηση του παιδιού σε αυτούς. 2. Τα εν λόγω προγράμματα παρέχονται δωρεάν στους συμμετέχοντες και η επιτυχής παρακολούθησή τους αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή των συμμετεχόντων σε αυτά στο Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Αναδόχων Γονέων

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι υποψήφιοι αναδοχοί γονείς αναμένεται να έχουν κατανοήσει:

– Τα δικαιώματα που απορρέουν από το Σύνταγμα και τις Διεθνείς Συμβάσεις δικαιωμάτων κάθε παιδιού ανεξαρτήτως φυλής, φύλου, σωματικής ή πνευματικής κατάστασης.

-Τα κίνητρα και το βαθμό προετοιμασίας τους για ανάληψη της φροντίδας του παιδιού μέσω του θεσμού της αναδοχής.

– Τις ποικίλες αντιξοότητες που μπορούν να πλήξουν προσωρινά ή μακροπρόθεσμα την επάρκεια στο γονικό ρόλο μιας φυσικής οικογένειας, καθώς και τις συνέπειες για τα ανήλικα μέλη της.

Η εκπαίδευση θα στηρίζεται εκτός από διαλέξεις, σε εργασίες σε μικρές ομάδες, ανάλυση περιπτώσεων, παιχνίδια ρόλων, προβολή ταινιών με συναφές περιεχόμενο και αξιοποίηση μορφών τέχνης, μαρτύρων και εμπειριών. Στόχος είναι να αποκτήσουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι γονέων μέσα από εμπειρικές δράσεις, προμήθειες για τον απαιτητικό ρόλο που καλούνται να αναλάβουν.

Προγράμματα κατάρτισης υποψήφιοι θετών γονέων και προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης τους

Στόχος των προγραμμάτων επιμόρφωσης είναι να προετοιμάσουν κατάλληλα τους υποψήφιους θετούς γονείς για την ανατροφή βρεφών, παιδιών και εφήβων ηλικίας από 0-18 ετών, και για την αντιμετώπιση κάθε ζητήματος που σχετίζεται με την υιοθεσία και τους θετούς γονείς, προκειμένου αυτοί να αντιμετωπίσουν τυχόν προβλήματα που θα ανακύψουν μετά την υιοθεσία.

Τα εν λόγω προγράμματα παρέχονται δωρεάν στους συμμετέχοντες και η επιτυχής παρακολούθησή τους αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την εγγραφή των συμμετεχόντων σε αυτά στο Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Θετών Γονέων

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι υποψήφιοι θετοί γονείς αναμένεται να έχουν κατανοήσει: α) τα κατοχυρωμένα από το Σύνταγμα και τις Διεθνείς Συμβάσεις δικαιώματα κάθε παιδιού ανεξάρτητα από φυλή, φύλο, σωματική ή διανοητική κατάσταση, τα κίνητρα και την ετοιμότητά τους τα ιδιαίτερα ζητήματα που συνεπάγεται η υιοθεσία, το δικαίωμα της ενημέρωσης του παιδιού για την υιοθεσία του και τα ζητήματα ταυτότητας και μελλοντικής αναζήτησης των ριζών του, τους τρόπους ενθάρρυνσης της έκφρασης συναισθημάτων και θετικής αντιμετώπισης τόσο αυτών όσο και συμπεριφορών ανασφάλειας ή και φόβου που προκαλεί η προσαρμογή στο νέο περιβάλλον,τους τρόπους δημιουργίας και διατήρησης θετικού και ασφαλούς οικογενειακού κλίματος, και να έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα για να μπορούν να καλύψουν τα πρόσθετα ερωτήματα του παιδιού για την προέλευσή του και τα σημαντικά γεγονότα της ζωής του.

Η χρονική διάρκεια των προγραμμάτων επιμόρφωσης/ συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ανέρχεται σε 30 ώρες, που υλοποιούνται σε 5-8 συναντήσεις, εντός 2 μηνών, με δυνατότητα διενέργειας των προγραμμάτων κατά τις απογευματινές ώρες και Σάββατο, προς διευκόλυνση και εξυπηρέτηση των εργαζόμενων υποψηφίων θετών γονέων και θετών γονέων.

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης των υποψήφιων θετών γονέων, χρονικής διάρκειας 30 ωρών, καλύπτει 6 θεματικές ενότητες που θα βοηθήσουν τους υποψήφιους θετούς γονείς να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της ανατροφής παιδιών στη σύγχρονη εποχή αλλά και στο χειρισμό των ιδιαίτερων θεμάτων που προκύπτουν από την ειδική κατάσταση της υιοθεσίας. Στο σύνολο των ωρών περιλαμβάνεται η δίωρη αρχική ομαδική ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή των υποψήφιων θετών γονέων στο Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Θετών Γονέων.

Η διάρκεια των προγραμμάτων εκπαίδευσης / συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ανέρχεται σε 30 ώρες και πραγματοποιείται σε 5-8 συναντήσεις, εντός 2 μηνών, με δυνατότητα διεξαγωγής των προγραμμάτων κατά τις ώρες και τα σαββατοκύριακα, προς διευκόλυνση και εξυπηρέτηση των υποψήφιων υποψηφίων αναδόχων γονέων και υποψηφίων γονέων .

Μετά το πέρας του προγράμματος, εκδίδεται βεβαίωση παρακολούθησης από τον φορέα υλοποίησής του.

Πηγή: dikaiologitika.gr
Πηγή φωτογραφίας: Pexels