Αρχίζουν οι εργασίες Επισκευής και Συντήρησης Σχολικών Κτιρίων και αύλειων χώρων στην Καλαμαριά

Με την λήξη των μαθημάτων ξεκινούν οι εργασίες επισκευής και συντήρησης σε σχολικά κτίρια του Δήμου Καλαμαριάς.

Συγκεκριμένα πρόκειται να εκτελεσθούν εργασίες εξωτερικών χρωματισμών, επισκευών και αντικατάστασης κουφωμάτων καθώς και εργασίες βελτιωτικών επεμβάσεων στους αύλειους χώρους των σχολικών  διδακτηρίων. Η υλοποίηση των παρεμβάσεων που θα γίνουν σε 18 σχολικές μονάδες, κρίνεται απαραίτητη και αποσκοπεί στην βελτίωση των υποδομών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.

Το συγκεκριμένο έργο που περιλαμβάνει εργασίες σε 4 νηπιαγωγεία (8ο , 9ο 10ο ,12ο ), 7 δημοτικά (2Ο ,4Ο-15Ο , 6Ο , 9Ο , 10Ο , 12Ο ,18Ο )και  7 γυμνάσια -λύκεια ( 2Ο Γυμνάσιο -Λύκειο, 3ο Γυμνάσιο -Λύκειο, 4ο Γυμνάσιο,  4ο – 5ο Λύκειο, 7ο Λύκειο -8ο Γυμνάσιο, 9ο Γυμνάσιο και 10ο Γυμνάσιο) είναι συνολικού  προϋπολογισμού 894.149,81 € ( το οποίο χρηματοδοτείται με  ποσό 347.100,00 € από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του υπουργείου Εσωτερικών και 547.049,81 € από ίδιους πόρους του Δήμου). Παράλληλα θα τρέξουν και δύο ακόμη προγράμματα, με χρηματοδότηση από τον δημοτικό προϋπολογισμό και αφορούν : Την ανακατασκευή χώρων υγιεινής και διαμορφώσεις αύλειων χώρων στα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου.

Η υλοποίηση των παρεμβάσεων, συμβάλλει στην καλή λειτουργία των σχολικών κτιρίων  και συνεπώς στην βελτίωση των συνθηκών, διευκολύνοντας  την καθημερινότητα των μαθητών και της εκπαιδευτικής κοινότητας.