ΑΣΕΠ: Προλήψεις 3 συμβασιούχων στο Δ. Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (03) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αμπελοκήπων –
Μενεμένης με Παράρτημα ΡΟΜΑ» του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης που εδρεύει στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά
ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης: www.ampelokipimenemeni.gr επιλέγοντας το εικονίδιο (banner) που θα αναγράφει «Αιτήσεις Προσλήψεων ΣΟΧ 1Α
2020» ή διαφορετικά ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://aitiseis.ampelokipi-menemeni.gr/sox-1- 2020.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ