Ατυχήματα και παραβάσεις του Ιανουαρίου 2019 σε σύγκριση με του 2018 από την Τροχαία

Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης με κεντρικό στόχο την «Οδική Ασφάλεια» συγκροτεί συνεργεία τροχονομικών ελέγχων και πραγματοποιεί στοχευμένες αστυνομικές δράσεις, με σκοπό τη διευκόλυνση και προστασία πεζών και οδηγών, την τήρηση των Κανόνων Οδικής Ασφάλειας και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά το μήνα Ιανουάριο του 2019, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018:

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 2018 2019 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
Θανατηφόρα 2 1 -1 -50,0%
Σοβαρά 5 4 -1 -20,0%
Ελαφρά 126 108 -18 -14,3%
ΣΥΝΟΛΟ 133 113 -20 -15,0%
ΠΑΘΟΝΤΕΣ 2018 2019 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
Νεκροί 2 1 -1 -50,0%
Βαριά τραυματίες 5 4 -1 -20,0%
Ελαφρά τραυματίες 159 128 -31 -19,5%
ΣΥΝΟΛΟ 166 133 -33 -19,9%
ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Υλικών ζημιών

2018 2019 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
825 794 -31 -3,8%

 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ 2018 2019 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
Υπερβολική ταχύτητα 1393 1034 -359 -25,77%
Αντικανονικό προσπέρασμα 5 1 -4 -80,00%
Κίνηση στο αντίθετο ρεύμα 45 50 5 11,11%
Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη 34 58 24 70,59%
Παραβίαση προτεραιότητας 2 2 0 0,00%
Οδήγηση χωρίς κράνος 115 110 -5 -4,35%
Στέρηση άδειας οδήγησης 151 112 -39 -25,83%
Παράνομες διαφημιστικές πινακίδες 0 0 0 %
Έλλειψη ή μη χρήση ζώνης 10 21 11 110,00%
Κίνηση σε αριστερή λωρίδα 1 1 0 0,00%
Χρήση κινητού τηλεφώνου 41 44 3 7,32%
ΣΥΝΟΛΟ 1797 1433 -364 -20,26%

 

2018 2019 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΛΚΟΤΕΣΤ 207 192 -15 -7,25%
Ελεγχθέντες οδηγοί 9849 10641 792 8,04%
Με μέθη 171 131 -40 -23,39%
Ποσοστό οδηγών με μέθη επί των ελεγχθέντων 1,74% 1,23%