Αυξάνεται το ποσό αναγνώρισης των πλασματικών χρόνων

Αυξάνεται το ποσό αναγνώρισης των πλασματικών χρόνων σύμφωνα με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που κατατέθηκε στη Βουλή.

Αυξάνεται το ποσό αναγνώρισης των πλασματικών χρόνων σύμφωνα με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που κατατέθηκε στη Βουλή.

Ειδικότερα, προβλέπεται για όσους θέλουν να αναγνωρίσουν πλασματικά χρόνια πριν την 1.1.2017 να εφαρμόζεται ο νόμος 4387/2016 ο οποίος ορίζει αυξημένα ποσά αναγνώρισης. Εξάλλου στο σχετικό άρθρο αναφέρεται ότι όσοι έχουν αναγνωρίσει αλλά δεν έχουν αξιοποιήσει τον εν λόγω πλασματικό χρόνο θα κληθούν να καταβάλλουν την διαφορά.

Όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο «σύμφωνα με το παλιό καθεστώς οι ασφαλισμένοι εξαγόραζαν πλασματικό χρόνο ασφάλισης εισφορά υπολογιζόμενη επί της κατώτατης βάσης υπολογισμού χωρίς αυτό να επηρεάζει το ποσό της οριστικής τους σύνταξης. Με το νέο καθεστώς που θα επιφέρει το νομοσχέδιο ο πλασματικός χρόνος εξαγοράζεται με εισφορά υπολογιζόμενη επί του τελευταίου μηνιαίου εισοδήματος. Ανάλογα το ποσό της καταβαλλόμενης εισφοράς επηρεάζονται και οι συντάξιμες αποδοχές. Επειδή οι αναγνωριζόμενοι μήνες ασφάλισης στο νέο σύστημα υπολογισμού της σύνταξης στα πλαίσια της ανταποδοτικότητας των εισφορών έχουν αντίκτυπο στο τελικό ποσό της σύνταξης και επειδή όσοι εξαγόρασαν με το προϊσχύον καθεστώς χωρίς να έχουν αξιοποιήσει ακόμη αυτό το χρόνο θα μπορούσαν να θίγονται λόγω μεταγενέστερης μεταβολής του νομοθετικού πλαισίου, κρίνεται σκόπιμο να δοθεί η δυνατότητα σε αυτούς να υπαχθούν στο ευνοϊκότερο καθεστώς του ν. 4387/2016 καταβάλλοντας την διαφορά».

Πηγή: dikaiologitika.gr
Πηγή φωτογραφίας: Eurokinissi