Αυτοί γιορτάζουν σήμερα Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου

Δείτε και ευχηθείτε

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα;

Σήμερα Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου είναι των Νεομάρτυρος Ακυλίνης εν Ζαγκλιβερίω Χαλκιδικής, Αγίας Επιχάριτος μάρτυρος, Αγίου Ζήνωνος επισκόπου Λαοδικίας, Μεγαλομάρτυρος Καλλιστράτου.

Αυτό σημαίνει ότι σήμερα γιορτάζουν οι Ακυλίνα, Ακυλίνη, Ακυλήνη Επίχαρις, Επιχάρια, Ζήνων *, Καλλίστρατος, Καλλιστράτης, Καλλιστράτη

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.