Αυτοί γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 30 Οκτωβρίου

Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες #newn #nameday

ΑπολλωνίαΑστέριοςΑστέρηςΑστρινόςΑστερινόςΑστρινήΑστέρωΑστερίαΑστρούλαΑστερινή *ΖηνόβιοςΖηνοβήςΖήνοςΤζήνοςΖηνοβίαΖήναΤζήναΤζίναΖελίναΚλεόπαςΠάκηςΚλεόπιοςΚλεοπάκηςΚλεοπίαΚρόνοςΚρονίωνΚρονίωναςΚρονίοςΚρονίαΜαρκιανόςΜαρκίνοςΤέρτιοςΤέρτοςΤέρτηςΤερτίνοςΤέρτιαΤέρταΤέρτηΤερτίνα