Αυτοί γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες #newn #nameday

ΓερβάσιοςΓερβασίαΝαζάριοςΙγνάτιοςΙγνάτηςΙγνατία *