Αυτοί γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου

Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες #nameday #newn

ΣτρατόνικοςΣτράτοςΣτρατήςΣτρατονίκηςΣτρατονίκιος