Αυτοί γιορτάζουν σήμερα 10 Σεπτεμβρίου

Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες #newn #eortologio

Σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου γιορτάζουν οι:

Κλήμης, Κλημεντίνη, Κλημεντίνα, Κλεμεντίνη, Κλεμεντίνα
Μηνοδώρα
Μητροδώρα
Πουλχερία, Πουλχερίνα, Πουλχερίτσα, Πουλχέρω, Πουλχέρη *