Αυτό είναι το ΦΕΚ για τα 600 ευρώ στους επιστήμονες: Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύτηκε η κοινή υπουργική απόφαση για το επίδομα των 600 ευρώ στους επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες που επλήγησαν από την οικονομική κρίση που προκάλεσε ο κορονοϊός.

Το επίδομα των 600 ευρώ δικαιούνται οι επιστήμονες – ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι εντάσσονται στους έξι βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας, βάσει Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας και σύμφωνα με την επιστημονική-επαγγελματική ιδιότητά τους, βάσει ΑΦΜ.

Δικαιούχοι είναι όλοι όσοι αιτήθηκαν συμμετοχής στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 286/2-4-2020 πρόσκληση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, χωρίς να χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια.

Όσοι από τους δικαιούχους έχουν ήδη πάρει το ποσό των 400 ευρώ ως προκαταβολή, τους καταβάλλεται το ποσό των 200 ευρώ για να συμπληρωθεί το επίδομα των 600 ευρώ.

Όσοι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού δεν είχαν λάβει μέρος στην παραπάνω πρόσκληση, μπορούν μέχρι τις 08.05.2020, να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στην «ΕΡΓΑΝΗ» (supportemployees.services.gov.gr) για την καταβολή του επιδόματος, με τη χρήση των κωδικών taxisnet.

Σημειώνεται ότι η ηλεκτρονική αίτηση στην «ΕΡΓΑΝΗ» είναι σαν υπεύθυνη δήλωση και δεν υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της, μετά την υποβολή της.

Ο δικαιούχος του επιδόματος των 600 ευρώ πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία του τραπεζικού του λογαριασμού (IBAN, τράπεζα) στον οποίον και θα καταβληθεί το επίδομα.