Δήμος Αθηναίων: Χορήγηση αδειών υπαίθριου εμπορίου 2019

Δήμος Αθηναίων: Χορήγηση αδειών υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων 2019.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4497/2017, που καθορίζουν την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και την υπ’ αριθμ. 1662/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος Αθηναίων προκηρύσσει τη χορήγηση αδειών των κατωτέρω θέσεων ανά είδος και όσων άλλων θα προκύψουν (κατόπιν ανάκλησης, παραίτησης, συνταξιοδότησης, θανάτου) μέχρι τη διεξαγωγή της διαδικασίας χορήγησης αδειών.

Οι θέσεις παραχωρούνται :

1. Με το σύστημα μοριοδότησης, για τη χορήγηση αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου.

2. Με κλήρωση, για τη χορήγηση εγκρίσεων συμμετοχής στην Κυριακάτικη Αγορά Μοναστηρακίου.

Σημειώνεται ότι, κατά τη δημοσίευση της παρούσης δεν υπάρχουν ελεύθερες θέσεις στην Κυριακάτικη Αγορά Μοναστηρακίου. Αν προκύψουν μέχρι τη διεξαγωγή της διαδικασίας χορήγησης αδειών, θα τεθούν στην κλήρωση.

Οι αιτήσεις παρέχονται από το Τμήμα Εκδόσεως Λοιπών Αδειών και Δικαιωμάτων και υποβάλλονται στο Τμήμα Πρωτοκόλλου (Λιοσίων 22 – 2ος Όροφος), από 1/11/2018 έως και την 31/12/2018, με τα παρακάτω δικαιολογητικά :

Δικαιολογητικά συμμετοχής στη διαδικασία χορήγησης αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου :

1. Υπεύθυνη δήλωση (με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής) που θα αναφέρει :

Είμαι άνεργος/άνεργη, δε λαμβάνω σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε φορέα, ο/η σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα μου δεν κατέχουν άλλη άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε κατηγορίας και δεν υπήρξα στο παρελθόν κάτοχος οποιασδήποτε μορφής άδειας υπαίθριου εμπορίου.

2. Βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ.

3. Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος τελευταίου φορολογικού έτους.

4. Δικαιολογητικό που να αποδεικνύει ότι είστε πρόσωπο που εμπίπτει σε κάποια ή κάποιες από τις κατηγορίες που αναγράφονται στην αίτηση.

5. Φωτοτυπία Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας (οι ημεδαποί) ή Φωτοτυπία Διαβατηρίου και Θεωρημένης Άδειας Διαμονής (οι αλλοδαποί).

6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, από το οποίο προκύπτει ότι είστε δημότης Αθηναίων ή Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας, από την οποία προκύπτει ότι είστε κάτοικος Δήμου Αθηναίων.

Δικαιολογητικά συμμετοχής στην κλήρωση χορήγησης εγκρίσεων συμμετοχής στην Κυριακάτικη Αγορά Μοναστηρακίου :

1. Φωτοτυπία άδειας υπαίθριου εμπορίου ή Φωτοτυπία βεβαίωσης δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας.

Για τον έλεγχο των αιτήσεων και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών έχει συγκροτηθεί Επιτροπή, με την υπ’ αριθμ. 247450/05-10-2018 Απόφαση Δημάρχου, η οποία θα παρίσταται στη διαδικασία χορήγησης των αδειών, που θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του έτους 2019 στο Δήμο Αθηναίων, στη Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων, στο Τμήμα Εκδόσεως Λοιπών Αδειών και Δικαιωμάτων (Λιοσίων 22 – 2ος Όροφος).

Όταν προσδιορισθεί η ημερομηνία και η ώρα διεξαγωγής της διαδικασίας χορήγησης των αδειών, η αρμόδια υπηρεσία του δήμου θα ενημερώσει εγκαίρως τους συμμετέχοντες.

Ημερομηνία:
Πεμ, 01/11/2018 – 08:00 – Δευ, 31/12/2018 – 14:30

Περισσοτερα εδω

Πηγή: dikaiologitika.gr
Πηγή φωτογραφίας: dikaiologitika.gr