Δήμος Βόλβης: Συνεργασία με το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεματικής

Τις δυνατότητες παροχής καινοτόμων υπηρεσιών προς τους πολίτες συζήτησε ο δήμαρχος Βόλβης Διαμαντής Λιάμας, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στους χώρους του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεματικής του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ/Ι.Π.ΤΗΛ.) στην Θέρμη.

Ο δήμος Βόλβης έχει ήδη υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με το ΕΚΕΤΑ/Ι.Π.ΤΗΛ., για την εφαρμογή πιλοτικών διαδικτυακών δράσεων, τη διοργάνωση κοινών επιστημονικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων και την από κοινού διαμόρφωση προτάσεων εκπόνησης προγραμμάτων. Κύριος στόχος της συνεργασίας είναι η ενσωμάτωση από τον δήμο Βόλβης προς όφελος των δημοτών, όλων εκείνων των καινοτόμων τεχνολογιών, που θα προσφέρουν αναβαθμισμένες υπηρεσίες προς τους δημότες.

Ο κ. Λιάμας ξεναγήθηκε από τον ερευνητή του Ινστιτούτου Κωνσταντίνο Βότη, στην προσομοίωση «έξυπνου σπιτιού» που αναπτύσσει το ΕΚΕΤΑ/Ι.Π.ΤΗΛ., στις εγκαταστάσεις του οποίου έχουν ενσωματωθεί και λειτουργούν πλήθος από τεχνολογικά προηγμένες εφαρμογές.

Παράλληλα, συζητήθηκαν οι υπό ανάπτυξη κοινές δράσεις του δήμου Βόλβης με το Ινστιτούτο, στους τομείς: της διαχείρισης του νερού, της υποστήριξης των ηλικιωμένων και των ατόμων που χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας, της «έξυπνης» διαχείρισης και της ενεργειακής εξοικονόμησης των δημοτικών κτιρίων, της διαχείρισης των απορριμμάτων κ.ά.