Δήμος Θερμαϊκού: Ένταξη του κτιρίου ΔΙΑΣ σε πρόγραμμα χρηματοδότησης ΕΣΠΑ

Η συστηματική, μεθοδική και συνεπής εργασία της σημερινής Διοίκησης του Δήμου Θερμαϊκού,  συνεχίζει να επιφέρει καρπούς, επιτυγχάνοντας ακόμη μια έγκριση χρηματοδότησης για ένα έργο σπουδαίας σημασίας. Πρόκειται για τη  χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, προϋπολογισμού 2.500.000 ευρώ, για την επανάχρηση του κτιρίου ‘’ΔΙΑΣ’’ του παραλιακού μετώπου της Ν. Μηχανιώνας, που χρόνια παρέμενε ανεκμετάλλευτο, με σκοπό να λειτουργήσει ως Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.

   Το κτίριο ΔΙΑΣ λειτούργησε επί σειρά δεκαετιών, ως το γνωστότερο αναψυκτήριο του οικισμού και το αίτημα του Δήμου για την επανάχρησή του ως Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, για τη συλλογή, προστασία και ανάδειξη της ναυτικής και αλιευτικής κληρονομιάς, αλλά και για την προστασία και έκθεση του θαλάσσιου πλούτου, υπήρξε διαρκές και επιτακτικό. Το κτίριο θα έχει συνολικό εμβαδόν 1.752 τ.μ. και θα προσδώσει υψηλό τουριστικό ενδιαφέρον και αίγλη στην περιοχή, αφού το 70% θα χρησιμεύει ως μουσείο και το 30% θα προορίζεται για  εμπορικές δραστηριότητες.