Δήμος Θερμαϊκού: «Θερμαϊκός – Όψεις της Ιστορίας του Τόπου και του Δήμου»

Με στόχο την ανάδειξη και ενίσχυση της τοπικής ταυτότητας, που ενσωματώνει τα συγκριτικά περιβαλλοντικά, πολιτιστικά και ιστορικά πλεονεκτήματα της περιοχής του Δήμου, πρόταση χρηματοδότησης υπεβλήθη στο Πρόγραμμα CLLD/LEADER για τη δημιουργία και έκδοση Ιστορικού βιβλίου με τίτλο «Θερμαϊκός – Όψεις της Ιστορίας του Τόπου και του Δήμου».

Το πολιτιστικό, φυσικό και ιστορικό περιβάλλον αποτελώντας στοιχείο της μοναδικότητας – κατά συνέπεια της ίδιας της ταυτότητας μιας περιοχής – και άρρηκτα συνδεόμενο με τον πολιτισμό και με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, διαδραματίζει ρόλο βασικού αναπτυξιακού πόρου. Ενός πόρου, στον οποίο, προς όφελος του τόπου, αρμόζει ιδιαίτερη προσοχή και πραγματοποίηση ενεργειών για ολοκληρωμένη αξιοποίησή του.

Στο πλαίσιο αυτό η Διοίκηση Θερμαϊκού επιθυμεί να προβεί στη δημιουργία πληροφοριακού βιβλίου, ικανού να αναδείξει το πολιτιστικό και ιστορικό απόθεμα του Δήμου, ενισχύοντας σημαντικά την «τοπική ταυτότητα», την προβολή και την εξωστρέφειά του.

Το προϋπολογισμού 31.800,00 ευρώ έργο συμπεριλαμβάνει την προμήθεια 2.000 αντιτύπων, που θα εξοπλίσουν τη Δημοτική Βιβλιοθήκη και θα καλύψουν ανάγκες προκύπτουσες στο πλαίσιο εθνικών και διεθνών ανταλλαγών.

Στη δίγλωσση (ελληνικά – αγγλικά) έκδοση θα αποτυπώνεται η ιστορία του τόπου από την αρχαιότητα μέχρι και τις μέρες μας, διατρέχοντας όλο το ιστορικό φάσμα, με έμφαση στις περιόδους και τα γεγονότα εκείνα που άφησαν το στίγμα τους σε τοπικό επίπεδο και αποτελούν «ορόσημο» στη διαμόρφωση του παρελθόντος και του μέλλοντος. Σε αυτήν θα συμπεριλαμβάνονται σπάνια αρχειακά τεκμήρια, αλλά και σύγχρονες φωτογραφικές λήψεις μνημείων, αρχαιολογικών τόπων και σημείων ειδικού ενδιαφέροντος.

Σκοπός του εν λόγω συλλεκτικού ιστορικού βιβλίου είναι να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς για κάθε ενδιαφερόμενο (σπουδαστή, ερευνητή, ιστορικό ή απλό αναγνώστη), αφήνοντας μια πνευματική παρακαταθήκη προς τους νέους και αποτελώντας ένα δώρο πολιτισμού και ιστορίας σε κάθε επίσημο επισκέπτη.