Δείτε πότε χορηγείται το επίδομα θέρμανσης

Την Παρασκευή 28/6 θα πιστωθούν τα χρήματα του επιδόματος θέρμανσης στους δικαιούχους, με την πληρωμή να αφορά όσους υπέβαλαν αίτηση 16/1 έως 31/5.

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα;

Η υπουργική απόφαση αναφέρει ότι δικαιούχοι είναι τα φυσικά πρόσωπα που έχουν:

Ακίνητη περιουσία, η αξία της οποίας δεν υπερβαίνει το ποσό των 130.000 ευρώ για τους άγαμους και το ποσό των 250.000 ευρώ για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες

Ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα 12.000 ευρώ για άγαμο, 20.000 ευρώ για έγγαμο και 22.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, το οποίο προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε τέκνο.