Διαγωνισμός MEGA: Στην ALTER EGO του Βαγγέλη Μαρινάκη ταινιοθήκη και σήμα

Η ALTER EGO του Βαγγέλη Μαρινάκη απέκτησε σήμερα την ταινιοθήκη και το σήμα του MEGA. Οπως έγινε γνωστό, οι προσφορές που κατατέθηκαν ήταν οι εξής: Προσφορά 33 εκατ. έκανε η κυπριακή Liquorina Limited και 33.999.999 ευρώ η ALTER EGO, η οποία και πλειοδότησε. Παρόντες ήταν και εκπρόσωποι του καναλιού STAR, οι οποίοι όμως τελικά δεν κατέθεσαν προσφορά.

Οι  ενδιαφερόμενοι έστειλαν σήμερα το πρωί τις δεσμευτικές προσφορές τους για την «Ομάδα Ενεργητικού Α’», που είναι η ακίνητη περιουσία του Mega, την «Ομάδα Ενεργητικού Β’», δηλαδή τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία του καναλιού, όπως η ταινιοθήκη του, το σήμα «Mega», οι τίτλοι που έχει κατοχυρώσει, το αρχείο ειδήσεων, τα μηχανήματα και τα χρέη του καναλιού.

Εγιναν δύο πλειοδοτικοί διαγωνισμοί

Με τον πρώτο πωλήθηκαν τρία ακίνητα στο Μαρούσι καθώς και ένα ακίνητο στην Κρήτη. Για τα ακίνητα του καναλιού υπήρξαν δύο προσφορές: 384.000 ευρω από την ΤΕΡΝΑ και 500.000 ευρω απο την κοινοπραξία ΩΘΗΣΗ.

Με τον δεύτερο πωλήθηκε στον κ. Μαρινάκη η πνευματική ιδιοκτησία όσων παρήγαγε ο ιδιωτικός σταθμός στην 25ετή πορεία του, ήτοι η ταινιοθήκη και τα σήματα (τόσο του καναλιού όσο και εκπομπών). Στον τελευταίο επίσης εντάσσονται οι συμμετοχές της ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ σε άλλες εταιρίες, οι -ουκ ολίγες αλλά στην πλειονότητά τους ενεχυριασμένες, κατασχεμένες και γενικώς μη εισπράξιμες- απαιτήσεις από πελάτες, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, τα μεταφορικά μέσα, τα έπιπλα και τα αποθέματα.

Φωτογραφία του φακέλου της ALTER EGO:

IMG_5891_2

Τα ακίνητα

Αναλυτικά, τα ακίνητα που περιλήφθηκαν στον πρώτο διαγωνισμό είναι:

* 1 αγρός με ελαιόδεντρα και λοιπά οπωροφόρα δέντρα, άρτιος και οικοδομήσιμος, στη θέση ΣΩΡΟΤΖΙΚΟΣ της Κτηματικής Περιφέρειας του Δήμου Αμαρουσίου, εκτός σχεδίου πόλεως. Η έκταση του είναι 6.678,41 τμ.

* 1 αγροτεμάχιο στη θέση ΣΩΡΟΣ Αμαρουσίου, εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ζώνης, 2.096 τμ.

* 1 αγροτεμάχιο στη θέση ΣΩΡΟΣ ή ΜΕΛΙΣΣΙΑ Αμαρουσίου εκτός σχεδίου πόλεως και εντός ζώνης έκτασης 1.231,92 τμ

* 1 αγροτεμάχιο στη θέση ΣΩΡΟΣ ή ΜΕΛΙΣΣΙΑ εκτός σχεδίου και εκτός ζώνης έκτασης 8.677 τ.μ.

Επίσης η ειδική διαχειρίστρια επισημαίνει ότι υπάρχει δικαστική διεκδίκηση της ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ από το Δημόσιο αγροτεμαχίου 1.648 τ.μ. που είχε κατασχεθεί το 2012. Στην περίπτωση δικαίωσης της το ακίνητο θα περάσει στον πλειοδότη. Εάν πάλι μέχρι την υπογραφή της μεταβίβασης δεν έχει τελεσιδικήσει δικαστικά τότε θα περάσει στον πλειοδότη το δικαίωμα του ακινήτου.

Η «καρδιά» του MEGA 

Στον δεύτερο διαγωνισμό, που αποτελεί και την «καρδιά» αυτού που έχει απομείνει απ’ τον ιστορικό τηλεοπτικό σταθμό, περιλήφθηκαν:

*Η ταινιοθήκη, η οποία με τη σειρά της περιλαμβάνει: α) γενικό αρχείο, β) ενημερωτικό αρχείο (εκπομπές ενημερωτικού – ψυχαγωγικού περιεχομένου), γ) τηλεπαιχνίδια, δ) μονόλεπτα γενικού περιεχομένου, ε) μυθοπλασία με σενάριο (ελληνικές σειρές), και στ) αθλητικές εκπομπές και επιλεγμένες αθλητικές διοργανώσεις (αγώνες). Επιπρόσθετα όλο το ειδησεογραφικό και αθλητικό αρχείο (δελτία, ρεπορτάζ, στιγμιότυπα αγώνων και διοργανώσεων)

* Τα σήματα. Αυτά αφορούν τόσο το ίδιο το κανάλι και τις λειτουργίες του όσο και διάφορες εκπομπές. Μαζί με τα σήματα μεταβιβάζεται ο διαδικτυακός ιστότπος MEGATV.com καθώς και όλοι οι λογαριασμοί κοινωνικής δικτύωσης.

Τα σήματα είναι τα εξής:

1megathletypos
2megathletypos
3megathletypos
4megathletypos

* Μηχανήματα – Μηχανολογικός Εξοπλισμός, όπως προέκυψε από φυσική απογραφή που διενήργησε η ειδική διαχειρίστρια στις 30 Ιουνίου 2019 στις εγκαταστάσεις της ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ. Στην ομάδα αυτή εντάσσονται και οι αναμεταδότες σήματος ανά την Επικράτεια, για τους οποίους ωστόσο δεν έχει γίνει φυσική απογραφή.

* Μεταφορικά μέσα. Γι’ αυτά μάλιστα δίδεται η δυνατότητα αυτοψίας και ελέγχου από τους υποψήφιους πλειοδότες αφού πρώτα γίνει η απαραίτητη συνεννόηση.

* Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός.

* Συμμετοχές σε συνδεδεμένες και συγγενείς επιχειρήσεις. Πρόκειται για τις: α) ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ltd με έδρα την Κύπρο. Το ποσοστό συμμετοχής είναι 100% και το μετοχικό κεφάλαιο 1.026.000 ευρώ. β) DIGEA, με ποσοστό συμμετοχής 12,3% και μετοχικό κεφάλαιο 82.763 ευρώ. γ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΕ με ποσοστό συμμετοχής 1% και μετοχικό κεφάλαιο 180 ευρώ.

* Απαιτήσεις από πελάτες. Αυτές προσεγγίζουν τα 35 εκατ. ευρώ, όπως προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας με ημερομηνία 30 Ιουνίου 2019. Αξιοσημείωτο επίσης είναι το γεγονός ότι η πλειοψηφία των απαιτήσεων δεν μπορούν να εισπραχθούν, όπως ομολογεί η ειδική διαχερίστρια εταιρεία. Συγκεκριμένα το υπόλοιπο απαιτήσεων είναι 34.937.607,92. Επί αυτών η εταιρεία είχε δημιουργήσει στις 31.12.2014 πρόβλεψη ύψους 6.525.414,43 ευρώ. Το ανοιχτό υπόλοιπο αναλύεται ως εξής:
– 2.200.825,59 ευρώ εκχωρημένες απαιτήσεις (μη εισπράξιμο)
– 11.401.907,80 ευρώ ενεχυριασμένες απαιτήσεις (μη εισπράξιμο)
– 15.201.626,59 ευρώ κατασχεμένες απαιτήσεις (μη εισπράξιμο)
– 1.923.298,67 ευρώ επισφαλούς εισπράξεως (μη εισπράξιμο)
– 3.822.705,99 ευρώ είναι ακίνητο άνω των 24 μηνών (μη εισπράξιμο)
– 327.243,28 ευρώ από ανοιχτά υπόλοιπα πελατών.

Επιπρόσθετα υπάρχουν α) επιταγές εισπρακτέες ύψους 32.303,46 ευρώ με ημερομηνία λήξης 9/2018 και 10/2018, β) χρεωστικά υπόλοιπα προμηθευτών και πιστωτών ύψους 33.732,42 ευρώ, εκ των οποίων 30.102,83 είναι ακίνητο άνω των 36 μηνών, γ) λοιποί χρεώστες ύψους 35.856,84 ευρώ εκ των οποίων 24.262,00 ευρώ αποτελεί επισφαλές υπόλοιπο, δ) απαιτήσεις απ’ το ελληνικό Δημόσιο ύψους 677,47 ευρώ από παρακρατούμενους φόρους, ε) δοθείσες εγγυήσεις (ΔΕΗ, ενοίκια – κοινόχρηστα, HERTZ, EBU, CPI) ύψους 349.214,29 ευρώ, στ) απαιτήσεις απ’ το προσωπικό ύψους 645 ευρώ.

Σημειώνεται πάντως ότι 250.000 ευρώ απ’ τις απαιτήσεις δηλώνει η διαχειρίστρια πως θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει έως ότου υπογραφεί η μεταβίβαση και ο πλειοδότης δεν μπορεί να έχει αξίωση επί του συγκεκριμένου ποσού. Ο τελευταίος ωστόσο μπορεί να λάβει και μη λογιστικοποιημένες απαιτήσεις στην περίπτωση δικαστικής δικαίωσης κατά του ΟΤΕ για το διάστημα απ’ το 2016 ως το 2018 που μεταδιδόταν το MEGA CHANNEL απ’ την πλατφόρμα του χωρίς να υπάρχει προηγουμένως συμφωνία.

Το πολυτιμότερο τηλεοπτικό λάφυρο

Η ταινιοθήκη του MEGA είναι το σύγχρονο μήλον της Εριδος μεταξύ των καναλαρχών. Και ποιος δεν θα ήθελε ένα τέτοιο όπλο στην τηλεοπτική φαρέτρα του με καλογυρισμένα και αγαπητά στο κοινό σίριαλ; Άλλωστε οι σειρές του MEGA έχουν αποδείξει ότι μπορούν πολύ εύκολα να ανταγωνιστούν, αλλά και να νικήσουν στο άκρως απαιτητικό πεδίο της μυθοπλασίας τις πιο φρέσκες παραγωγές, αλλά και τις ακριβοπληρωμένες εκπομπές. Σε πολλές ζώνες η επαναληπτική προβολή των σειρών του χτύπαγε πρωτιά τα τελευταία χρόνια. Με υψηλά ποσοστά στο δυναμικό κοινό 18-44, ο σταθμός νικούσε τους ισχυρούς αντιπάλους του και γι’ αυτό οι σειρές του ήταν πάντοτε το πιο πολύτιμο λάφυρο για όλους όσοι έβλεπαν το κανάλι να βυθίζεται εγκαταλελειμμένο…

Η περίφημη ταινιοθήκη περιλαμβάνει πολλές εκατοντάδες παραγωγές. Από ιδρύσεως του καναλιού, η ομάδα προγράμματος είχε επενδύσει στην παραγωγή σειρών και γι’ αυτό πέτυχε υψηλή τηλεθέαση. Εχοντας την καλύτερη ομάδα στη μυθοπλασία σε επίπεδο σεναρίων, σκηνοθεσίας και παραγωγής, αλλά και με κερασάκι το δυνατό καστ, οι περισσότερες σειρές πετύχαιναν υψηλή τηλεθέαση ακόμη και στην εικοστή επανάληψη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, μεταξύ άλλων, τα πιο επιτυχημένα σίριαλ προβλήθηκαν από τη συχνότητα του MEGA. Η λίστα είναι πολύ μεγάλη και ενδεικτικά θα μπορούσαν να αναφερθούν αυτά τα οποία άφησαν τα πιο ισχυρά ίχνη στην πορεία της ιδιωτικής τηλεόρασης: «Απαράδεκτοι», «Αναστασία», «Ντόλτσε Βίτα», «Ψίθυροι καρδιάς», «Δύο ξένοι», «Είσαι το ταίρι μου», «Κλείσε τα μάτια», «Στο παρά πέντε», «50 – 50», «Το Νησί», «Ευτυχισμένοι μαζί», «Λόγω τιμής», «Το ρετιρέ», «Οι Τρεις Χάριτες», «Το δις εξαμαρτείν», «Σ’ αγαπώ, μ’ αγαπάς», «Περί ανέμων και υδάτων», «Σαββατογεννημένες», «Τι ψυχή θα παραδώσεις, μωρή», «Το κόκκινο δωμάτιο», «Η πολυκατοικία», «Δέκα λεπτά κήρυγμα», «Χάι Ροκ», «Αέρινες σιωπές», «Λαβ Σόρρυ», «Επτά θανάσιμες πεθερές», «Κάτω Παρτάλι», «Η Αίθουσα του Θρόνου», «Μαύρα μεσάνυχτα», «Εμείς κι εμείς», «Λατρεμένοι μου γείτονες», «Οι Αυθαίρετοι», «Το σημάδι του έρωτα», «Λένη», «Γυναίκες», «Τα μυστικά της Εδέμ», «Οι φρουροί της Αχαΐας», «Αφρικα», «Η ζωή μας μια βόλτα», «Να με προσέχεις», «Κλείσε τα μάτια», «Βέρα στο δεξί», «Οι μικρομεσαίοι», «Μάνα είναι μόνο μία», «Κάτι τρέχει με τους δίπλα».

Ο κατάλογος σχεδόν δεν έχει τέλος. Ενδεικτικά αυτοί είναι οι πιο δημοφιλείς τίτλοι και αφορούν σειρές που έγραψαν ιστορία με συνδυασμό συντελεστών και κατέληξαν σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Οι σειρές αυτές ήταν το αποτέλεσμα μιας πολύ καλής εξίσωσης, της οποίας τα μέλη ήταν και παραμένουν σημαντικά. Για παράδειγμα, σχεδόν όλες οι σειρές της Μιρέλλας Παπαοικονόμου, των Μιχάλη Ρέππα – Θανάση Παπαθανασίου, αλλά και οι Αλέξανδρος Ρήγας – Δημήτρης Αποστόλου, Χριστόφορος Παπακαλιάτης, Κάκια Ιγερινού, Πάνος Αμαραντίδης, Βασίλης Θωμόπουλος, Ελενα Ακρίτα συνεργάστηκαν με το πιο ισχυρό δίδυμο στον τομέα της παραγωγής ελληνικών σίριαλ, τον Πέτρο Μπούτο και τον Λοΐζο Ξενόπουλο, που είχαν τη μαγική συνταγή της επιτυχίας. Με παραγωγούς τον Νίκο Χριστοφόρου, τον Νίνο Ελματζιόγλου, τον Γιώργο Καραγιάννη και άλλους πολλούς.

Από τις σειρές πέρασαν φυσικά όλα τα μεγάλα ονόματα ηθοποιών, αλλά πολλοί ήταν και αυτοί που γνώρισαν επιτυχία λόγω της συμμετοχής τους στις συγκεκριμένες σειρές όπως οι Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Αλκις Κούρκουλος, Μυρτώ Αλικάκη, Χριστόφορος Παπακαλιάτης, Απόστολος Γκλέτσος, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέξανδρος Σταύρου, Μαρία Καβογιάννη, Βίκυ Σταυροπούλου, Αλέξης Γεωργούλης, Βίκυ Βολιώτη, Γιώργος Πυρπασόπουλος, Αιμίλιος Χειλάκης, Γιώργος Καπουτζίδης, Γιώργος Χρυσοστόμου και πάρα πολλοί άλλοι.

Εξασφαλίζοντας ένα κανάλι την ταινιοθήκη του MEGA εκτός από καλό υλικό πετυχαίνει διψήφια τηλεθέαση, κάλυψη κενών προγράμματος κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και του Σαββατοκύριακου, αλλά κυρίως των μη εμπορικών ζωνών χωρίς να χρειάζεται να επενδύσει σε νέες παραγωγές καθώς διαθέτει υλικό που θα φέρει εξασφαλισμένα θετικά αποτελέσματα.