Διανομή προμερίσματος από τα ΕΛΠΕ

Τη διανομή προμερίσματος χρήσης 2018 ύψους 76.408.796 ευρώ ή 0,25 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ.

Αναλυτικά, το ποσό του προμερίσματος των 0,25 Ευρώ ανά μετοχή, υπόκειται σε παρακράτηση αναλογούντος φόρου 15%, σύμφωνα με το Νόμο 4172/2013 (άρθρα 40 και 64), όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Νόμο 4387/2016 και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε 0,2125 ευρώ ανά μετοχή.

Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όρισε τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018, πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων λήψης του (Record date) την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής αυτού τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018.

Πηγή: dikaiologitika.gr
Πηγή φωτογραφίας: dikaiologitika.gr