Δικαιολογητικά εγγραφής επιτυχόντων αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Δικαιολογητικά εγγραφής επιτυχόντων αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Στην εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αναρτήθηκε στην Διαύγεια αναφέρονται τα δικαιολογητικά για την εγγραφή των εισαγόμενων αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτοις 2018 – 2019.

Οι φοιτητές καλούνται να προχωρήσουν στην εγγραφή τους  με βάση τα αποτελέσματα που θα λάβουν ηλεκτρονικά από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.Οι αθλητές που εισήχθησαν στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ οφείλουν να προσκομίσουν στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος Εισαγωγής τους από Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018 έως και την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου τα εξής:

α) Αίτηση εγγραφής

β) Φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης

γ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή ΤμήμαΤριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας

δ) Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

Οι εισαγόμενοι αθλητές κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η ταυτότητά τους.

Πηγή: dikaiologitika.gr
Πηγή φωτογραφίας: dikaiologitika.gr