Διοικητικές αλλαγές στα ΕΛΠΕ

Σε ενημέρωση του επενδυτικού κοινού αναφορικά με διοικητικές αλλαγές στην εταιρεία, προχώρησε σήμερα η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» (ΕΛΠΕ).

Όπως αναφέρει η εταιρεία “Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.», ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι το Ελληνικό Δημόσιο με την από 19 Νοεμβρίου 2018 επιστολή των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, γνωστοποίησε, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.6 (α) του Καταστατικού της Εταιρείας, τον διορισμό του κ. Χρήστου Τσίτσικα σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Γενικού Διευθυντή Εφοδιασμού Διύλισης και Πωλήσεων Ομίλου και Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., κ. Ιωάννη Ψυχογυιού”.

Το ΔΣ των ΕΛΠΕ διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Α. Εκτελεστικά Μέλη:
• Ευστάθιος Τσοτσορός, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
• Ανδρέας Σιάμισιης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
• Γεώργιος Αλεξόπουλος, Σύμβουλος

Β. Μη Εκτελεστικά Μέλη:
• Θεόδωρος – Αχιλλέας Βάρδας, Σύμβουλος
• Γεώργιος Γρηγορίου, Σύμβουλος
• Δημήτριος Κοντοφάκας, Σύμβουλος
• Βασίλειος Κουνέλης, Σύμβουλος
• Χρήστος Τσίτσικας, Σύμβουλος
• Θεόδωρος Πανταλάκης, Σύμβουλος – εκπρόσωπος των μετόχων μειοψηφίας
• Σπυρίδων Παντελιάς, Σύμβουλος – εκπρόσωπος των μετόχων μειοψηφίας
• Κωνσταντίνος Παπαγιαννόπουλος, Σύμβουλος – εκπρόσωπος των εργαζομένων
• Γεώργιος Παπακωνσταντίνου, Σύμβουλος – εκπρόσωπος των εργαζομένων

Πηγή: dikaiologitika.gr
Πηγή φωτογραφίας: dikaiologitika.gr