Διοργάνωση Εκπαίδευσης Τυποποίησης ΝΑΤΟ επ’ Ωφελεία της Βόρειας Μακεδονίας

Το χρονικό διάστημα από 21 έως 25 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του ΓΕΕΘΑ, εκπαίδευση τυποποίησης ΝΑΤΟ επ’ ωφελεία της Βόρειας Μακεδονίας, σε 2 φάσεις ως ακολούθως:

α. Από 21 έως 22 Οκτωβρίου 2019
Διεξαγωγή διήμερης εκπαίδευσης στο NRDC-GR (Θεσσαλονίκη) κυρίως επί θεμάτων χερσαίας τυποποίησης NATO, καθώς και ενημερωτικής επίσκεψης στο υπόψη Στρατηγείο.
β. Από 23 έως 25 Οκτωβρίου 2019
Συνέχιση της εκπαίδευσης σε στρατιωτικό εκπαιδευτικό κέντρο στα Σκόπια, κυρίως επί θεμάτων που άπτονται των συμμαχικών διαδικασιών τυποποίησης. Η εν λόγω εκπαίδευση εντάσσεται σε σειρά δράσεων, που σκοπό έχουν τηνσυνδρομή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στην ένταξη της εν λόγω χώρας στις διαδικασίες της Συμμαχίας. Σημειώνεται ότι έχουν ολοκληρωθεί 2 συναφείς εκπαιδεύσεις, ενώ επίκειται ακόμη 1 έως το τέλος του τρέχοντος έτους.