ΕΑΠ: Διευκρινίσεις για τις εξετάσεις των φοιτητών ανά θεματική ενότητα

Από τις 6 Ιουνίου έως τις 31 Ιουλίου θα γίνουν «ηλεκτρονικά» οι εξετάσεις των 45.000 φοιτητών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, το οποίο οργάνωσε άμεσα και χωρίς καθυστερήσεις τις αξιολογήσεις τους, παρά τα περιοριστικά μέτρα  της πανδημίας που πλήττει τον πλανήτη. Μάλιστα, οι φοιτητές του Ιδρύματος έμαθαν σήμερα τόσο την ημερομηνία της εξέτασης τους, όσο και την ώρα αλλά και τον τρόπο της διαδικασίας.

Συγκεκριμένα, το ΕΑΠ ανακοίνωσε σήμερα τις λεπτομέρειες του προγραμματισμού για τις τελικές και επαναληπτικές εξετάσεις, σε 368 Θεματικές Ενότητες οι οποίες θα γίνουν όλες εξ αποστάσεως μέσω από τις εκπαιδευτικές πλατφόρμες του Ιδρύματος.

Οι Συντονιστές των Θεματικών Ενοτήτων σε συνεργασία με τους διδάσκοντες, αποφάσισαν τόσο τον τρόπο εξέτασης όσο και τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της διαδικασίας, όπως αυτές προτάθηκαν από τη Διοικούσα Επιτροπή του.

Με βάση τις επιλογές μεθόδου εξέτασης, στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται η μέθοδος εξέτασης και ο αριθμός των Θεματικών Ενοτήτων:

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Αρ. Θ.Ε.
Γραπτή Εξέταση ανάπτυξης με ανοιχτά βιβλία 97
Γραπτή Εξέταση ανάπτυξης με κλειστά βιβλία 20
Γραπτή Εξέταση ανάπτυξης με ανοιχτά βιβλία και Δυνητική Προφορική Υποστήριξη γραπτού 31
Γραπτή Εξέταση ανάπτυξης με κλειστά  βιβλία και Δυνητική Προφορική Υποστήριξη γραπτού 6
Συνδυασμός Γραπτή & Προφορική εξέταση 10
Γραπτή εξέταση με θέματα πολλαπλής επιλογής με ανοικτά βιβλία 27
Εξέταση με θέματα πολλαπλής επιλογής και προφορική εξέταση επί των θεμάτων εξέτασης την ίδια μέρα. 5
Προφορική Εξέταση 27
Συνδυασμός Ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και θεμάτων ανάπτυξης 71
Συνδυασμός Ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και θεμάτων ανάπτυξης και Δυνητική Προφορική Υποστήριξη γραπτού 7
Τελική Εργασία – Project 43
Τελική Εργασία- Project και Δυνητική Προφορική Υποστήριξη εργασίας 24

Η Επιτροπή διενέργειας και υποστήριξης των εξετάσεων

Ευστάθιος Ευσταθόπουλος, Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας,

Ιωάννης Καλαβρουζιώτης, Κοσμήτορας ΣΘΕΤ

Ηλίας Γκοτσόπουλος, Αναπλ. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών