ΕΒΕΘ: Η αξιολόγηση της εφαρμογής του Κανονισμού GDPR δέκα μήνες μετά την έναρξη της ισχύος του

Τα πρώτα αποτελέσματα από την εφαρμογή του Κανονισμού GDPR δέκα μήνες μετά την έναρξη της ισχύος του, απασχόλησαν την ενημερωτική εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

Ο νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation) εφαρμόζεται από το Μάιο του 2018 και συνεχίζει να αποτελεί επίκαιρο θέμα για την επιχειρηματική κοινότητα.  

Στην εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό και την συντόνισε ο Α΄ Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΘ, κ. Εμμανουήλ Βλαχογιάννης.

Ο κ. Φίλιππος Μίτλεττον Δικηγόρος, DEA Διεθνούς Δικαίου, τέως Προϊστάμενος   τμήματος Ελεγκτών της Α.Π.Δ.Π.Χ, αναφέρθηκε στα πρώτα αποτελέσματα από την εφαρμογή του Κανονισμού GDPR, τα οποία προέκυψαν από την αυτεπάγγελτη δράση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που είναι τα εξής:

  • Μεγάλη υστέρηση του Δημοσίου στη συμμόρφωση
  • Επαρκής δημοσιοποίηση στοιχείων υπευθύνου προστασίας δεδομένων στον ιδιωτικό τομέα
  • Ικανοποιητικό βασικό επίπεδο ασφάλειας
  • Έλλειψη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία για τα cookies και τις συναφείς τεχνολογίες
  • Ελλιπής ενημέρωση για τις πράξεις επεξεργασίας και τους αποδέκτες δεδομένων σε ποσοστό 40% περίπου των υπευθύνων.

Στους πρώτους έξι μήνες εφαρμογής του GDPR, καταγράφηκαν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 66 γνωστοποιήσεις παραβιάσεων.

Από την πλευρά της, η κα. Γεωργία Λειβαδάρου (BA, MBA, DPO), Γενική Διευθύντρια Διαβαλκανικού Κέντρου Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Ανώνυμη Εταιρεία, αναφέρθηκε στα ζητήματα ανθρώπινων πόρων και GDPR, καθώς και στα μέτρα ασφαλείας στο πλαίσιο του Κανονισμού.

Τέλος, ο κ. Ελευθέριος Ελευθεριάδης (MD, PhD, MBA), Διευθύνων Σύμβουλος της Ιστοδιερευνητική Ανώνυμη Εταιρεία Ιατρικών Διαγνωστικών Εργαστηριακών Εξετάσεων, ανέλυσε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κανονισμό GDPR στο πεδίο των ιατρικών διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων.

Μετά τις εισηγήσεις των ομιλητών επακολούθησε συζήτηση με το ακροατήριο.