ΕΒΕΘ: Πρόσκληση συμμετοχής σε σεμινάρια “BLUE LABS” για την Καινοτομία σε τομείς της «Γαλάζιας Ανάπτυξης»

Η καινοτομία σε επιλεγμένους τομείς της «Γαλάζιας Ανάπτυξης» αποτελεί το αντικείμενο των σεμιναρίων με τίτλο BLUE LABS (Εργαστήρια Γαλάζιας Καινοτομίας), που θα πραγματοποιηθούν δωρεάν τον προσεχή Νοέμβριο στη Θεσσαλονίκη από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

Για το λόγο αυτό το ΕΒΕΘ προσκαλεί Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που δραστηριοποιούνται σε επιλεγμένους τομείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης (αλιεία, υδατοκαλλιέργειες, μεταποίηση – εμπορία ψαριών κ.α.), να συμμετάσχουν σε τρία, ολιγομελή BLUE LABS.

Τα τρία BLUE LABS, διάρκειας 2-3 ωρών το καθένα, θα πραγματοποιηθούν στις 7, 14 και 21 Νοεμβρίου και ώρες 17.00 – 20.00, με το ίδιο περιεχόμενο κάθε φορά, στις αίθουσες κατάρτισης του ΕΒΕΘ (Πλατεία Μοριχόβου 1, 3ος όροφος, Λαδάδικα).

Στα BLUE LABS προβλέπεται να συμμετάσχουν συνολικά 20-30 εκπρόσωποι επιχειρήσεων (η κάθε επιχείρηση μπορεί να συμμετάσχει με έναν εκπρόσωπο σε ένα σεμινάριο) που δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς:

  •      Αλιεία
  •      Υδατοκαλλιέργειες &
  •      Άλλες συναφείς δραστηριότητες όπως:

     Α) Μεταποίηση – εμπορία ψαριών και θαλασσινών &

     Β) Κατασκευή διχτυών – σχοινιών κλπ.

Τα εν λόγω σεμινάρια προγραμματίζονται στο πλαίσιο της υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργου BLUE_BOOST (Πρόγραμμα ADRION), που αποσκοπεί στην ενίσχυση των καινοτομικών δυνατοτήτων των Πολύ Μικρών-Μικρομεσαίων (ΠΜΜΕ) και Νεοφυών Επιχειρήσεων (Start-Up), που δραστηριοποιούνται στους τομείς της επονομαζόμενης «Γαλάζιας Ανάπτυξης» και ανήκουν στις εμπλεκόμενες περιοχές Αδριατικής-Ιονίου.

Το BLUE_BOOST εστιάζει τόσο στους «παραδοσιακούς» τομείς της «Γαλάζιας Ανάπτυξης», όπως η αλιεία και η ναυπήγηση σκαφών, όσο και σε πιο σύγχρονους τομείς, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων την ιχθυοκαλλιέργεια, την περιβαλλοντικά φιλική ναυπήγηση σκαφών, τη ρομποτική, τα νέα υλικά και το θαλάσσιο και παράκτιο τουρισμό.

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στα BLUE LABS αποτελεί ένα πρώτο βήμα coaching για τις επιχειρήσεις των ως άνω τομέων, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους σε πιλοτικό σχέδιο του έργου BLUE_BOOST, μέσω του οποίου 5 επιχειρήσεις της ΠΚΜ θα λάβουν, κατόπιν σχετικής αξιολόγησης, κουπόνι καινοτομίας ύψους έως 9.000€, για την υλοποίηση ενός επιθυμητού καινοτομικού σχεδίου, σε συνεργασία με παρόχους τεχνογνωσίας (ερευνητικούς φορείς, άλλες εξειδικευμένες ΜΜΕ ή «νέους φορείς καινοτομίας όπως fab labs, co-working spaces, creative hubs κλπ).

Το πλήρες πρόγραμμα των BLUE LABS, η σχετική αίτηση συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες για το έργο BLUE_BOOST διατίθενται στο δικτυακό τόπο του ΕΒΕΘ www.ebeth.gr (Ενότητα Σημαντικά Θέματα), πατώντας εδώ .

Την σχετική αίτηση συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να την αποστείλουν συμπληρωμένη στο e-mail emmanouilidis@ebeth.gr μέχρι την Παρασκευή 02.11.2018.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Μελετών & Έρευνας του ΕΒΕΘ, στα τηλέφωνα 2310-370181 και 180, αρμόδιοι Γ. Εμμανουηλίδης και Αντ. Μπούμπουλας.