Ενενήντα τέσσερις έλεγχοι για δεσποζόμενα ζώα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Η Ελληνική Αστυνομία ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη στο ζήτημα της προστασίας των ζώων, δίνει βαρύτητα στην εφαρμογή τήρησης της νομοθεσίας περί δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Στο πλαίσιο αυτό, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου πραγματοποίησαν στο κέντρο της πόλης, το πρώτο τετράμηνο του 2019, συνολικά ενενήντα τέσσερις  ελέγχους σε δεσποζώμενα ζώα συντροφιάς και στους ιδιοκτήτες αυτών σχετικά με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία (νόμιμη κατοχή, ηλεκτρονική ταυτότητα, υποχρεώσεις ιδιοκτητών, τήρηση κανόνων ευζωίας κ.α.)..

Ειδικότερα, οι εξήντα  έλεγχοι αφορούσαν σε καταγγελίες πολιτών ενώ οι υπόλοιπες τριάντα τέσσερις αφορούσαν σε ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας με τη συμμετοχή υπαλλήλων της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Δημοτικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης.

Σημειώνεται ότι, βεβαιώθηκαν έξι  παραβάσεις για αδικήματα του Νόμου περί ζώων συντροφιάς και σε άπαντες τους ελεγχόμενους ιδιοκτήτες των ζώων, από τα μεικτά συνεργεία ελέγχου, δόθηκε προθεσμία πέντε εργάσιμων ημερών προκειμένου να προσκομίσουν στην Κτηνιατρική Υπηρεσία τα σχετικά έγγραφα προς αποφυγή νομίμων κυρώσεων.

Στόχος της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης είναι η συνέχιση υλοποίησης παρόμοιων δράσεων και η επέκταση αυτών σε χώρους, στους οποίους παρατηρείται αυξημένη προσέλευση ιδιοκτητών δεσποζόμενων ζώων, για την αποτελεσματική ενημέρωση των πολιτών, την τήρηση της νομιμότητας και την εξασφάλιση της ευζωίας των ζώων.