Ενισχύεται το προσωπικό του Δήμου Θερμαϊκού με τη μεταφορά εργαζομένων από την ΕΛΒΟ

Σε ανταπόκριση του αιτήματος 11119/26-06-2018, που είχε καταθέσει ο Δήμος για πλήρωση κενών θέσεων και κάλυψη αναγκών του από μεταφορά προσωπικού της Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων Α.Β.Ε. (ΕΛΒΟ), αποφασίστηκε η ενίσχυσή του με δύο άτομα εκπαιδευτικής βαθμίδας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), στις ειδικότητες Νομικής και Ηλεκτρολόγου-Μηχανικού.

Αίτημα για συνολικά έξι (6) θέσεις, που πέρα των προαναφερθέντων, αφορούσε στις ειδικότητες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), Υδραυλικού και Ηλεκτροσυγκολλητή, αλλά στις Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Μηχανολόγου-Μηχανικού και Διοικητικού-Οικονομικού.

Με τις ανάγκες του Δήμου να είναι αυξημένες, η ενίσχυση του προσωπικού υπήρξε βασικό μέλημα για τη σημερινή Διοίκηση Θερμαϊκού καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας της, σπεύδοντας να διεκδικήσει εργαζομένους σε κάθε ευκαιρία.

Όπως ενδεικτικά έκανε:

  • Καταθέτοντας αντίστοιχο αίτημα τον Ιανουάριο του 2019, για μεταφορά προσωπικού της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε. προς το Δήμο και συγκεκριμένα για τέσσερις (4) θέσεις ΑΕΙ και ΤΕΙ, σε ειδικότητες Οικονομίας και Διοίκησης.
  • Διαβιβάζοντας, το Μάρτιο του 2019, πίνακα των κενών οργανικών θέσεων του Δήμου, ανταποκρινόμενη σε έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με σκοπό την πλήρωση τριών (3) θέσεων ΠΕ Διοικητικού, ΔΕ Διοικητικού και ΥΕ εργατών κοιμητηρίων ή κλητήρων θυρωρών ή γενικών καθηκόντων από διακριθέντες αθλητές.
  • Συμμετέχοντας και στους τρεις κύκλους του Προγράμματος Απασχόλησης Κοινωφελούς Χαρακτήρα, αποτελώντας μάλιστα έναν από τους 56 μόλις Δήμους της χώρας που συμμετείχαν στον τρίτο και πιο πρόσφατο κύκλο του Προγράμματος, που είχε ως αποτέλεσμα την έγκριση 105 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης και οκτάμηνης (8) διάρκειας, σε ένα πλήθος ειδικοτήτων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Θέσεις εργασίας για μακροχρόνιους ανέργους, που συμβάλλουν στην αποσυμφόρηση της ανεργίας και υποστηρίζουν τη διαδικασία επαναφοράς των ανέργων στον εργασιακό χώρο, απασχολώντας τους σε έργα που προάγουν την κοινή τοπική ωφέλεια, μέσω της κάλυψης κοινωνικών αναγκών.