ΕΟΔΥ: Σταθεροποίηση και σταδιακή μείωση των κρουσμάτων στη Θεσσαλονίκη

Επιτέλους ευχάριστα νέα για την πόλη #newn #thessaloniki #covid19 #ΕΟΔΥ

Äåýôåñç ìÝñá ëÞøçò äåéãìÜôùí áðü êëéìÜêéï ôïõ ÅÏÄÕ óôï Ê.Õ. ÐáñáìõèéÜò. Ðáñþí ïé, ÂïõëåõôÞò Èåóðñùôßáò Âáóßëçò Ãéüãéáêáò, ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò Ð.Å. Èåóðñùôßáò ÈùìÜò Ðéôïýëçò, ÄÞìáñ÷ïò ÄÞìïõ Óïõëßïõ ÃéÜííçò ÊáñáãéÜííçò, Áíôéðñüåäñïò ÅÏÄÕ, Ãåþñãéïò Ðáíáãéùôáêüðïõëïò, Ôñßôç 23 Éïõíßïõ 2020 (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÅÕÓÔÁÈÉÏÕ)

Μετά τα απανωτά χτυπήματα που δέχθηκε από την πανδημία, φαίνεται πως προκύπτουν καλά νέα για τη Θεσσαλονίκη.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ο αντιπρόεδρος του ΕΟΔΥ, Γιώργος Παναγιωτακόπουλος, έκανε λόγο για σταθεροποίηση των κρουσμάτων, προσθέτοντας ότι αναμένεται μείωση τις επόμενες ημέρες.

Παράλληλα, ο κ. Παναγιωτακόπουλος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να επεκταθεί το lockdown και μετά τις 30 Νοεμβρίου ή κάποιου άλλου είδους lockdown.

Ερωτηθείς σχετικά, τόνισε ότι οι εφεδρείες μας εξαντλούνται ωστόσο ως λαός έχουμε αποδείξει ότι διαθέτουμε ευελιξία και επινοητικότητα.

«Ανοίγουμε κρεβάτια σε κλειστές κλινικές, σε πτέρυγες που δεν χρησιμοποιούνται, ενώ μεταφέρονται ασθενείς και σε αλλά νοσοκομεία σε κοντινούς νομούς», πρόσθεσε ο αντιπρόεδρος του ΕΟΔΥ.