Επιμένει ο Μπουτάρης: «Στα Σκόπια δεν κάνουν συλλαλητήρια, εμείς λίγο μυαλό δεν έχουμε;»

Συγκεκριμένα, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης υπογράμμισε: «Την εξωτερική πολιτική δεν την εκφράζω ούτε εγώ ούτε ο μητροπολίτης. Με τους γείτονες μας πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις. Σαφώς διαφωνώ με τα συλλαλητήρια, δεν μπορεί ο καθένας να σηκώνεται και να φωνάζει στους δρόμους σε μια φάση τέτοια όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία δεν μπορούμε να έχουμε ακραίες αντιλήψεις. Στα Σκόπια δεν κάνουν συλλαλητήρια, εμείς λίγο μυαλό δεν έχουμε;»