Επιχειρηματικές συναντήσεις ρουμάνικων και ελληνικών επιχειρήσεων στο ΕΒΕΘ

Eπιχειρηματική Αποστολή του Εμπορικού, Βιομηχανικού & Αγροτικού Επιμελητηρίου της περιοχής Τιμισοάρα Ρουμανίας θα επισκεφθεί το Επιμελητήριό μας την Τρίτη 4 Ιουνίου 2019 και ώρα 14:00. Η επίσκεψη της Αποστολής πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Γενικό Προξενείο Ρουμανίας, στη Θεσσαλονίκη και στο πλαίσιό της θα υπογραφεί συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ των δύο Επιμελητηρίων.

Τα μέλη της Αποστολής, προτίθενται να μετάσχουν σε  κατ΄ιδίαν επιχειρηματικές συναντήσεις με ‘Ελληνες ομολόγους τους, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΕΒΕΘ, Τσιμισκή 29, 2ος όρ., στην αγγλική γλώσσα.

Οι ενδιαφερόμενοι να μετάσχουν στην ανωτέρω εκδήλωση, η συμμετοχή στην οποία είναι δωρεάν, παρακαλούνται να συμπληρώσουν το on line δελτίο συμμετοχής, στην αγγλική γλώσσα το μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας, 3.06.2019, για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία των συναντήσεων.

Για τυχόν συμπληρωματική πληροφόρηση μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Δημ. Σχέσεων, Τύπου και Εκδόσεων του ΕΒΕΘ, στο τηλ. 2310-370132.