ΕΦΚΑ: Πως θα κάνετε αίτηση για σύνταξη για να μην χάσετε την προκαταβολή

Οδηγός με χρήσιμες συμβουλές έχει εκδώσει ο ΕΦΚΑ, ώστε όσοι προετοιμάζονται να καταθέσουν τις συνταξιοδοτικές τους κάρτες για να ολοκληρώσουν γρήγορα τις διαδικασίες, χωρίς επιπλέον καθυστερήσεις.

Μέσα από 12 ερωτήσεις και απαντήσεις που δίνει η ΕΦΚΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τις πληροφορίες που χρειάζονται, ενώ πρέπει να τονιστεί ότι πλέον η προκαταβολή της σύνταξης δίνεται μόνο μετά από ηλεκτρονική αίτηση έκδοσης σύνταξης.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης;
Η αίτηση συνταξιοδότησης υποβάλλονται σε ενιαία ηλεκτρονική φόρμα από όλους τους ασφαλισμένους μέσω της ιστοσελίδας του ΕΦΚΑ, με τους κωδικούς του taxisnet – διατίθεται εδώ, ανεξάρτητα από τον αριθμό των φορέων ασφαλιστικής τους. Εν συνεχεία, ο αιτών μπορεί να ενημερώνεται ηλεκτρονικά για την πορεία της αίτησης. Παράλληλα, εξακολουθεί να είναι η διάθεση των έντυπων αιτήσεων για όσους επιθυμούν να υποβάλουν την αίτηση σε έντυπη μορφή.

Που υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης;
Η αίτηση συνταξιοδότησης υποβάλλεται στην αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία συνταξιοδοτήσεων του τελευταίου οργανισμού στον οποίο είχε ασφαλισθεί (για τους μισθωτούς είναι αρμόδιο το υποκατάστημα του τόπου κατοικίας, ενώ για τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες το υποκατάστημα της έδρας της δραστηριότητας). Σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί σε μη αρμόδια υπηρεσία, διαβιβάζεται στην αρμόδια αρχή.

Ποια είναι τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλετε μαζί με την αίτηση συνταξιοδότησης;
Αναφέρονται αναλυτικά στην αίτηση σύνταξης, ανάλογα και με τα πεδία της αίτησης που έχουν συμπληρωθεί.

Πώς μπορώ να είμαι βέβαιος ότι έχω συμπληρώσει σωστά την αίτηση συνταξιοδότησης;
Η ηλεκτρονική αίτηση έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι προσβάσιμη σε όλους τους ασφαλισμένους. Εάν παρουσιαστεί κάποιο τεχνικό πρόβλημα, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην υπηρεσία υποστήριξης (1555). Εάν επιλέξετε να συμπληρώσετε την έντυπη αίτηση συνταξιοδότησης, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον υπάλληλο της υπηρεσίας που θα παραλάβει την αίτησή σας.

Είμαι ασφαλισμένος σε δύο φορείς που εντάχθηκαν στο ΕΦΚΑ. Ποιον αριθμός εγγραφής πρέπει να συμπληρώσω στην αίτηση συνταξιοδότησης;
Συμπληρώστε τον αριθμό μητρώου του τελευταίου φορέα.

Για ποιο λόγο θα πρέπει να προτιμήσετε να συμπληρώσετε την αίτηση συνταξιοδότησης ηλεκτρονικά;
Οι ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν την αίτηση σύνταξης ηλεκτρονικά μπορούν να ενημερώνονται οποτεδήποτε επιθυμούν σχετικά με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διεκπεραίωση, χωρίς να επισκέπτονται την υπηρεσία. Επιπλέον, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος δικαιούται να λάβει προσωρινή σύνταξη άμεσα, με ποσό που θα προσεγγίσει το ποσό της οριστικής συνταξιοδότησης (εγκύκλιος 4/2018).

Πότε πρέπει να κατατεθούν τα δικαιολογητικά;
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αίτηση συνταξιοδότησης και στο αποδεικτικό παραλαβής ως ελλείποντα πρέπει να κατατεθούν το συντομότερο (για τους μισθωτούς είναι αρμόδιο το υποκατάστημα του τόπου κατοικίας, ενώ για τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες το υποκατάστημα της έδρας της δραστηριότητας).

Πόσος χρόνος απαιτείται για την έκδοση απόφασης περί αναπηρίας;
Εξαρτάται από την σειρά προτεραιότητας, την πληρότητα των στοιχείων του συνταξιοδοτικού φακέλου και από τις απαραίτητες προληπτικές διαδικασίες, όπως για παράδειγμα όταν υπάρχει διαδοχική περίοδος ασφάλισης σε περισσότερους φορείς που προσχώρησαν στο ΕΦΚΑ.

Μπορεί να υποβληθεί αίτηση για έκδοση της απόφασης σύνταξης άμεσα;
Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί αίτηση συνταξιοδότησης, ο υποψήφιος συνταξιούχος μπορεί να ζητήσει να εξετασθεί η υπόθεση του κατά προτεραιότητα, εάν έχει παρέλθει 3 μήνες από την υποβολή της αίτησης σύνταξης και μόνο για σοβαρό λόγο. Ειδικότερα, μπορεί να επικαλεστεί σοβαρό πρόβλημα υγείας που βεβαιώνεται από την έκδοση της γνωμοδότησης σε ισχύ, ή ιδιαίτερα σοβαρών οικονομικών λόγων σε συνδυασμό με την οικογενειακή κατάσταση του και υπό τον όρο ότι δεν εργάζεται, δεν έχει προϋποθέσεις να λάβει προσωρινή ή άλλη οριστική σύνταξη και έχει καταθέσει απαραίτητα δικαιολογητικά. Η αξιολόγηση της αίτησης γίνεται από τον αρμόδιο Περιφερειακό Διευθυντή.

Δικαιούμαι προσωρινή σύνταξη;
Ναι, εκτός εάν έχετε δηλώσει στην αίτηση σύνταξης ότι δεν επιθυμείτε να χορηγηθείτε ή εάν δεν έχετε τις νόμιμες προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Υπεύθυνη Δήλωση, την οποία θα συμπληρώσετε προκειμένου να χορηγηθείτε.

Σε ποιο χρονικό διάστημα θα μου χορηγηθεί η προσωρινή σύνταξη;
Εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης όλων των δικαιολογητικών.

Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου, η υπηρεσία του ΕΦΚΑ πρέπει να ενημερωθεί;
Μετά την θανάτου του συνταξιούχου, θα πρέπει να γίνουν αμέσως οι απαραίτητες ενέργειες για τη διακοπή της καταβολής της σύνταξης. Οποιος έχει λάβει γνώση του θανάτου οφείλει να ενημερώσει αμέσως το Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων της Περιφερειακής Υπηρεσίας του εγγεγραμμένου στον ΕΦΚΑ φορέα από τον οποίο είχε χορηγηθεί η σύνταξη και να καταθέσει ένα επίσημο αντίγραφο του Ληξιαρχικού Πράγματος Θανάτου (προσωπικά ή με συστημένη επιστολή). Στην περίπτωση που δεν γνωρίζει την αρμόδια υπηρεσία, μπορεί να ενημερώσει με τον ίδιο τρόπο κάθε περιφερειακή υπηρεσία πληρωμών των συντάξεων του ΕΦΚΑ. Τα πρόσωπα που ενδεχομένως είναι συνδικαιούχοι του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο πίστευε η σύνταξη του θανόντος δεν θα πρέπει να προβούν σε ανάληψη από αυτόν τον λογαριασμό μετά τη θανάτου,

Πηγή: dikaiologitika.gr
Πηγή εικόνας: Eurokinissi