Η ΕΥΑΘ ανέλαβε τον καθαρισμό του ρέματος στο Δενδροπόταμο

Τον καθαρισμό του ρέματος Δενδροποτάμου ξεκίνησε με δικά της έξοδα η Εταιρεία ‘Υδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ), στο τμήμα που εκτείνεται από την περιοχή παραπλεύρως του κεντρικού αντλιοστασίου της και μέχρι την εκβολή του. Ο καθαρισμός θα γίνει προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία των εγκαταστάσεών της σε περίπτωση έκτακτων πλημμυρικών φαινομένων.

«Καθώς δεν υπήρξε πρόοδος στο έργο του καθαρισμού του ρέματος από τον αρμόδιο φορέα, η ΕΥΑΘ ανέλαβε τις σχετικές εργασίες για την απόλυτη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, παρότι ήδη υπάρχουν βεβαίως δικλείδες ασφαλείας για το ενδεχόμενο εισροής υδάτων του ρέματος στην εγκατάσταση σε περίπτωση πλημμύρας» επισημαίνεται σε σημερινή ανακοίνωση της εταιρείας.

Σε σχέση εξάλλου με την ευθύνη των αντιπλημμυρικών έργων, η ΕΥΑΘ θα συνεχίσει -εκτός σύμβασης- μέχρι το τέλος του 2017 να καθαρίζει για λόγους πρόληψης τα φρεάτια υδροσυλλογής και τους αγωγούς ομβρίων (εκτός ΒΙΠΕ-Θ και των μεγάλων κλειστών αγωγών που αντιστοιχούν σε διευθετημένους χειμάρρους). Επίσης, θα συνεχίσει να συντηρεί αντλιοστάσια ομβρίων και να αποκαθιστά βλάβες σε αγωγούς ομβρίων ή να επεμβαίνει με τα συνεργεία της σε περιπτώσεις πλημμύρας για τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος.