Η “μεγάλη στρατηγική” της Κίνας

των Angela Stanzel, Nadege Rolland, Jabin Jacob, Melanie Hart

Έχουν οι ηγέτες της Κίνας μια στρατηγική για την μακροπρόθεσμη πορεία της χώρας τους;

Εδώ και λίγο καιρό Κινέζοι διανοητές συζητούν αυτό το ίδιο ερώτημα, μιλώντας ακόμη και για παραμέτρους μιας γενικής “ευρείας στρατηγικής” για την Κίνα.

Από το 2011, ένας από τους κορυφαίους Κινέζους διανοητές, Wang Jisi, κοσμήτορας στο School of International Studies στο Πανεπιστήμιο Peking, έγραψε πως η μεγάλη στρατηγική οποιασδήποτε χώρας πρέπει, τουλάχιστον, να απαντά στο ποια είναι τα κύρια συμφέροντα της χώρας, ποιες εξωτερικές δυνάμεις αποτελούν απειλή και πώς η ηγεσία μπορεί να διασφαλίσει τα συμφέροντά της. Ο Wang ωστόσο επισήμανε ακόμη ότι “εάν η Κίνα έχει μια τέτοια στρατηγική σήμερα, είναι ανοιχτό προς συζήτηση” και ότι “η κινεζική κυβέρνηση δεν έχει ακόμη αποκαλύψει κανένα έγγραφο που να εξηγεί διεξοδικά τους στρατηγικούς στόχους της χώρας και τους τρόπους να επιτευχθούν αυτοί”.

Η συζήτηση έχει εξελιχθεί έκτοτε και από σήμερα ο κινεζικός διάλογος για το πώς θα πρέπει να μοιάζει μια “μεγάλη στρατηγική”, έχει δημιουργήσει πολιτικές οδηγίες, ανακοινώσεις και θεωρίες αλλά μέχρι στιγμής καμία φόρμουλα που να έχει ανακοινωθεί από επίσημα χείλη. Αυτό κάνει τη συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη τόσο ενδιαφέρον.

ΟΙ Κινέζοι μελετητές συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό ότι η Κίνα χρειάζεται μια μεγάλη στρατηγική που να δεσμεύει τα στρατηγικά της συμφέροντα στην οικονομία, στην εγχώρια πολιτική και στην εξωτερική της πολιτική. Οι συζητήσεις εντός της Κίνας εξελίσσονται σε μεγάλο βαθμό γύρω από τα ουσιώδη ερωτήματα που έθεσε ο Wang Jisi το 2011. Πώς θα πρέπει να πλαισιωθούν οι μελλοντικές οικονομικές, στρατιωτικές και εξωτερικής πολιτικής στρατηγικές σε μια πιο γενική έννοια και πώς θα μπορούσε αυτό να λειτουργήσει για να προστατεύσει τα συμφέροντα της χώρας και την ασφάλειά της από εξωτερικές απειλές; Δεν αποτελεί έκπληξη, ότι το ερώτημα επανέρχεται επανειλημμένως, συμπεριλαμβάνοντας ερωτήματα για το ποιο ρόλο οι ΗΠΑ, ως πιο σημαντικός εταίρος -και απειλή- της Κίνας θα μπορούσε να διαδραματίσει την “μεγάλη στρατηγική” της Κίνας.

Ο Can Tuo, του Κινεζικού Πανεπιστημίου Πολιτικής Επιστήμης και Νομικής, υπενθυμίζει σε ένα άρθρο του για την μεγάλη στρατηγική της Κίνας ότι αυτό το ζήτημα αποτέλεσε αντικείμενο έντονης συζήτησης μεταξύ των Κινέζων διανοούμενων στο 2005, έξι χρόνια προτού το αναδείξει ο Wang Jisi. Μεταξύ άλλων κειμένων επισημαίνει την ετήσια ανασκόπηση του Πανεπιστημίου Peking για τη διεθνή στρατηγική της Κίνας, ως μία από τις πιο σημαντικότερες πηγές συμβολής σε αυτόν τον διάλογο.

Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα από το 2013 που ανέλαβε την εξουσία ο πρόεδρος Xi Jinping, η Κίνα έχει διέλθει πολλών εσωτερικών αλλαγών, όπως συνέβη και με το διεθνές τοπίο. Ως εκ τούτου, μπορεί κανείς να αναμένει έναν ακόμη πιο εντατικό διάλογο μεταξύ των Κινέζων διανοούμενων για το μέλλον της κινεζικής στρατηγικής. Παραδόξως ωστόσο, το ζήτημα της μεγάλης στρατηγικής το υπερβαίνουν οι ακαδημαϊκές βιβλιογραφίες για την οικονομική και πολιτική πτυχή της κινεζικής Πρωτοβουλίας του Νέου Μεταξιού (BRI). Η BRI περιλαμβάνει επίσης τον παρανομαστή θάλασσα, που τον συνδέει με την θαλάσσια στρατηγική της Κίνας.

Αυτή η έκδοση ανάλυσης της Κίνας προσφέρει πληροφορίες των κινεζικών συζητήσεων σχετικά με τις στρατηγικές πίσω από τη BRI και τη ναυτιλιακή σφαίρα. Για το πώς θα μπορούσε να έχει αλλάξει η παγκόσμια στάση της Κίνας και το ρόλο που παίζουν σήμερα οι ΗΠΑ στην κινεζική φαντασία, ιδιαίτερα με τον Donald Trump ως πρόεδρο.

Πηγή capital.gr