Η ΠΟΕΣ ζητά τη συνέχιση της καταβολής επιδόματος λόγω ανικανότητας στις Ένοπλες Δυνάμεις

Την υπογραφή της κοινής διυπουργικής απόφασης ώστε να συνεχιστεί η καταβολή του επιδόματος γραφείου λόγω ανικανότητας ένεκα παθήματος στην υπηρεσία, που χορηγείται στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, ζήτησε με έγγραφο της προς τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Γιώργο Χουλιαράκη και τον υπουργό Εθνικής ‘Αμυνας, Πάνο Καμμένο, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

Στο σχετικό έγγραφο της ΠΟΕΣ αναφέρονται τα εξής: «Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου ΣΤ του άρθρου 127 του Ν.4472/2017 “με κοινές αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών και του καθ` ύλην αρμόδιου υπουργού, οι οποίες εκδίδονται σε αποκλειστική προθεσμία ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του παρόντος, καθορίζονται το ύψος, οι δικαιούχοι, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των ως άνω επιδομάτων. Στην περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία παύει στο εξής η καταβολή οποιουδήποτε από τα παραπάνω επιδόματα”».

«Μετά λύπης μας διαπιστώνουμε ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση αφορώσα στο προαναφερόμενο επίδομα γραφείου για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, όταν τα υπουργεία Εσωτερικών και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής ρύθμισαν το θέμα για τους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας.

Ευελπιστώντας ότι η καθυστέρηση αυτή δεν οφείλεται σε δόλο, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η ανωτέρω διάταξη περί άπρακτης προθεσμίας, άρα και εν τέλει στη μη καταβολή του εν θέματι επιδόματος, αλλά σε αμέλεια, διαμαρτυρόμενοι εντόνως παρακαλούμε για την επίσπευση των ενεργειών σας για την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης, άλλως επιφυλασσόμαστε παντός νομίμου δικαιώματός μας».

Το σχετικό έγγραφο κοινοποιήθηκε και στους βουλευτές.

Πηγή: dikaiologitika.gr