Θεσσαλονίκη: διεθνής προορισμός εκπαίδευσης.

Άρθρο της Ελισάβετ Παπαδοπούλου

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης υπέγραψε Πρωτόκολλο Συνεργασίας με την Ακαδημαϊκή Κοινότητα της Θεσσαλονίκης με στόχο την ανάπτυξη της δράσης study in Thessaloniki ( δηλαδή σπουδάζω στη Θεσσαλονίκη) .

Το Πρωτόκολλο υπογράφθηκε μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και 14 εκπαιδευτικών ιδρυμάτων , καθώς και ιδιωτικών φορέων , συγκεκριμένα αφορά τα παρακάτω εκπαιδευτικά ιδρύματα : το ΑΠΘ , το ΠΑΜΑΚ , το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης , την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή , το Γερμανικό και το Γαλλικό σχολείο , το Pinewood , το ACT , το Metropolitan College , το New York College , το University of Sheffield ,το EUNIC , καθώς και την εταιρία oikotrust.gr .

Στόχος της δράσης είναι ο σχεδιασμός μιας μακροχρόνιας στρατηγικής και πολιτικής για την προβολή, προώθηση και ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης, ως διεθνούς προορισμού εκπαίδευσης και κατάρτισης, την από κοινού δημιουργία και προώθηση της ψηφιακής πλατφόρμας της δράσης, την ενδεχόμενη διεκδίκηση και υλοποίηση προγραμμάτων τοπικής ή εθνικής εμβέλειας, την ένταξη σε κάθε είδους εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης, την οργάνωση αποστολών στο εξωτερικό και την υποδοχή αντιστοίχων.

Λειτουργεί ήδη η επίσημη ιστοσελίδα : http://www.ert.gr/ert3/study-in-thessaloniki-i-thessaloniki-diethnis-proorismos-ekpedefsis/

Ο Δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης τόνισε:  πως στόχος είναι να φτάσουμε τους 20.000 φοιτητές , καθώς και ότι τα πανεπιστημιακά ιδρύματα αποτελούν περιουσιακό στοιχείο για τη Θεσσαλονίκη .

Ο Αντιδήμαρχος Τουριστικής Ανάπτυξης και Διεθνών Σχέσεων , Σπύρος Πέγκας δήλωσε :<< Είναι μια σημαντική στιγμή η υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας για την ανάπτυξη της δράσης ‘’Study in Thessaloniki’’. Η κίνηση αυτή δεν φέρνει μόνο ένα ορατό βραχυπρόθεσμο αποτέλεσμα, αλλά κυρίως χτίζει το μέλλον της Θεσσαλονίκης. Οι φοιτητές που έρχονται στην πόλη μας απολαμβάνουν το υψηλό επίπεδο σπουδών και τη διαμονή τους, ενώ κάποιοι επιζητούν να παραμείνουν στην Θεσσαλονίκη και να ασχοληθούν επιχειρηματικά, προσφέροντας αναγκαίες θέσεις εργασίας για την πόλη και την ανάπτυξή της. Μας ενδιαφέρει, τέλος, και η δημιουργία υποδομών και οι προοπτικές σημαντικών επενδύσεων σε χώρους συγγενείς με την εκπαιδευτική διαδικασία, όπως οι φοιτητικές στέγες και τα διαμερίσματα>>.

Τέλος , ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Περικλής Μίτκας δήλωσε : <<Αγκαλιάζουμε και συνδιαμορφώνουμε τη δράση ‘’Study in Thessaloniki’’, γιατί η Θεσσαλονίκη είναι ένας τόπος ελκυστικός για τους νέους και έχει τη δυνατότητα να γίνει πόλος έλξης δεκάδων χιλιάδων φοιτητών. Κάθε χρόνο, τα ιδρύματά μας δέχονται εκατοντάδες φοιτητές μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος ‘’Erasmus’’ και των ανταλλαγών φοιτητών και καθηγητών με πανεπιστήμια του εξωτερικού. Πιστεύουμε ότι η παιδεία, η εκπαίδευση και ο πολιτισμός λειτουργούν ως μοχλοί ανάπτυξης και προόδου της κοινωνίας. Είμαστε διατεθειμένοι να συμβάλουμε ως προς αυτό και είμαστε συμμέτοχοι στις πρωτοβουλίες του Δήμου που στοχεύουν στην εξωστρέφεια.>>

Πηγή : ερτ , thessnews