Θεσσαλονίκη

Μία φωτογραφία του φίλου Γιώργου Καρκαλέτση από την παραλία Θεσσαλονίκης.