«Θρίλερ» για το MEGA, μετά τη νέα ανακοίνωση της ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ

Με νέα ανακοίνωσή της η εταιρεία «ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ», αργά το βράδυ, ήρθε να δημιουργήσει νέα δεδομένα, αλλά και ερωτήματα.
Σε αυτήν, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι η εταιρεία έχει προσφύγει στο ΣτΕ, ζητώντας να ακυρωθεί ο πρόσφατος διαγωνισμός του ΕΣΡ για τη χορήγηση των επτά τηλεοπτικών αδειών (όπου το MEGA δεν συμμετείχε), ενώ εμφανίζεται να επιθυμεί τη συνέχιση της λειτουργίας του καναλιού και μετά την καταληκτική ημερομηνία (σ.σ. για όσους σταθμούς δεν συμμετείχαν στο διαγωνισμό) της 28ης Φεβρουαρίου!

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι έχει καταθέσει αίτηση ακύρωσης απευθυνόμενη στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η αίτηση αυτή στρέφεται κατά της απόφασης του Ε.Σ.Ρ. να εφαρμόσει τον ν. 4339/2015 για την διαγωνιστική διαδικασία χορήγησης επτά τηλεοπτικών αδειών, της απόφασης του Υπουργού Ψ.Π.Τ.Ε. με αριθμό 1830/2017 (που αφορά τον καθορισμό του αριθμού των δημοπρατούμενων τηλεοπτικών αδειών) και της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ψ.Π.Τ.Ε. με αριθμό 2178/2017 (που αφορά τον καθορισμό της τιμής εκκίνησης των επτά δημοπρατούμενων αδειών).

Με την αίτηση της η ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. ζητά την ακύρωση των ως άνω αποφάσεων και της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Προσδιορίστηκε ως ημερομηνία συζήτησης της αιτήσεως ακυρώσεως η 02/03/2018, ημερομηνία στην οποία θα συζητηθούν και οι σχετικές αιτήσεις ακυρώσεως και των άλλων τηλεοπτικών σταθμών.

Περαιτέρω, η ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. έστειλε σήμερα, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Ε.Σ.Ρ., εκτενή επιστολή αναφορικά με τις προβλέψεις του ν. 4339/2015 για το ενδεχόμενο δυνατότητας διακοπής της λειτουργίας ενός τηλεοπτικού σταθμού που δεν συμμετείχε στην διαγωνιστική διαδικασία μετά την 28/02/2018. Τέλος ενημέρωσε το Ε.Σ.Ρ. για την άσκηση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας της αιτήσεως ακυρώσεως κατά του ν. 4339/2015 και των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων.