Ιστοσελίδα για AMEA με πρότυπο WCAG 2.0

Για την κατασκευή αυτών των ιστοσελίδων χρησιμοποιούμε το παγκοσμίως αναγνωρισμένο πρότυπο προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες, WCAG 2.0. Με αυτόν τον τρόπο, η ιστοσελίδα σας είναι φιλική σε AMEA προσφέροντας τους τη δυνατότητα να δουν το σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας σας. Το περιεχόμενο μπορεί να γίνει προσβάσιμο από ένα ευρύτερο φάσμα ατόμων με αναπηρίες όπως:

  • Τύφλωση και μειωμένη όραση
  • Κώφωση και μειωμένη ακοή
  • Μαθησιακές δυσκολίες
  • Περιορισμένη δυνατότητα κίνησης
  • Δυσκολία στην ομιλία
  • Φωτοευαισθησία και συνδυασμό αυτών

Οι ιστοσελίδες που αναπτύσσουμε είναι πιστοποιημένες σε επίπεδο ΑΑΑ (Level Triple-A Conformance to Web Content Accessibility Guidelines 2.0). Συνεπώς, με τις προδιαγραφές που χρησιμοποιούμε για την κατασκευή ιστοσελίδων για ΑΜΕΑ καλύπτουμε πλήρως όλες τις απαιτήσεις των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020.