Καθορίζεται η χερσαία ζώνη στα λιμάνια Αγγελοχωρίου και Επανομής

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, κατά τη διάρκεια συνεδρίασής της, ο καθορισμός των χώρων που εξομοιώνονται με τη ζώνη λιμένα Αγγελοχωρίου και Επανομής, που εισηγήθηκε η Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, κα. Πασχαλίδου.

Μια απόφαση με πολλαπλά και μακροπρόθεσμα οφέλη για το Δήμο, που τον καθιστά αποκλειστικό φορέα διαχείρισης και εκμετάλλευσης των ζωνών, θεμελιώνοντας δικαίωμα είσπραξης λιμενικών τελών και αυξάνοντας, ως εκ τούτου, την εισροή πόρων στα δημοτικά ταμεία.

Εντάσσεται δε, στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της σημερινής Διοίκησης Θερμαϊκού σε ό,τι αφορά στα λιμάνια και τις αλιευτικές υποδομές του τόπου, βάσει του οποίου και μετά από συντονισμένες ενέργειές της:

  • Καθορίστηκε η χερσαία ζώνη λιμένα στο αλιευτικό καταφύγιο της Ν. Μηχανιώνας, το 2015 και των Ν. Επιβατών, το 2016 και καθορίστηκαν οι θέσεις πρόσδεσης των σκαφών.
  • Καθορίστηκε η χερσαία ζώνη λιμένα Περαίας, το 2017.
  • Ξεκίνησαν να εισπράττονται για πρώτη φορά, το 2015, τέλη ελλιμενισμού.
  • Αποκαταστάθηκε το αλιευτικό καταφύγιο των Ν. Επιβατών, έργο π/υ 310.000,00 ευρώ.
  • Εκσυγχρονίστηκε ο ηλεκτροφωτισμός στο αλιευτικό καταφύγιο της Επανομής, π/υ 65.000,00 ευρώ.
  • Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την προμήθεια Pillars, τόσο στο λιμάνι της Ν. Μηχανιώνας όσο και στο αλιευτικό καταφύγιο των Ν. Επιβατών.

Η νέα αυτή εξέλιξη αποτελεί βασικό βήμα προς την ενίσχυση του παραλιακού χαρακτήρα των περιοχών και τη διευκόλυνση, μέσω της μείωσης των γραφειοκρατικών διαδικασιών, στη χρηματοδότηση και εκτέλεση έργων στις οριοθετημένες θέσεις, τα οποία καθίστανται καθοριστικής σημασίας για την εξυπηρέτηση της εμπορικής, ναυτιλιακής, τουριστικής και αλιευτικής κίνησης, αλλά και την εύρυθμη λειτουργία των λιμένων.

Συγχρόνως, τίθενται κανόνες διαφάνειας και εξοικονομούνται υπολογίσιμοι πόροι, τους οποίους είχε αποστερηθεί ο Δήμος κατά την περίοδο 2011 – 2014, εξαιτίας της έλλειψης πρωτοβουλίας καθορισμού των χερσαίων ζωνών. Έσοδα ανταποδοτικά, που βοηθούν στην εκτέλεση, τη συντήρηση και τη βελτίωση των λιμενικών έργων, των εγκαταστάσεων και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους χρήστες των λιμένων.