Καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα 3D-LAB και VR-GAMES-LAB του Πα.Μακ. από το FILM-OFFICE της ΠΚΜ

Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, διοργανώνει τα καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα “3D-LAB: 3D Γραφικά και η Τέχνη του Animation στη Βιομηχανία του Θεάματος” και “VR-GAMES-LAB: 3D Παιχνίδια Σοβαρού Σκοπού για τον Πολιτισμό και την Εκπαίδευση με τη χρήση Εικονικής Πραγματικότητας”, υπό την αιγίδα του FILM-OFFICE της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα 3D-LAB και VR-GAMES-LAB, διάρκειας 250 ωρών το καθένα, σχεδιάστηκαν υπό τις αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και θα υλοποιηθούν με μεικτό σύστημα (75 ώρες δια ζώσης και 175 ώρες εξ αποστάσεως) από δημιουργούς, ερευνητές και επαγγελματίες στη βιομηχανία του θεάματος, με έμφαση στο χώρο των 3D-Γραφικών, 3D-Animation και Visual FX, καθώς και των Serious Games και Virtual Reality. Η επιτυχής ολοκλήρωση των προγραμμάτων οδηγεί σε χορήγηση πιστοποιητικού, με το κύρος του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος 3D-LAB είναι η επιμόρφωση των συμμετεχόντων στις τεχνολογίες και τις τεχνικές σχεδιασμού και ανάπτυξης επιτυχημένων ψηφιακών παραγωγών, με τη χρήση των 3D γραφικών και της τέχνης του 3D animation, για την εφαρμογή τους στην αναπαράσταση γεγονότων και την τρισδιάστατη εμψύχωση αυτοτελών αφηγήσεων. Τα στοιχεία του προγράμματος 3D-LAB και την αναλυτική του περιγραφή, μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://seminars.uom.gr/index.php/search-by-subject/informatics/34-seminars-2018-2019/485-3d-vr-games-2

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος VR-GAMES-LAB, είναι η επιμόρφωση των συμμετεχόντων στις τεχνολογίες και τις τεχνικές σχεδιασμού και ανάπτυξης επιτυχημένων παιχνιδιών σοβαρού σκοπού για τον Πολιτισμό και την Εκπαίδευση, με τη χρήση των 3D γραφικών σε περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας, τα οποία προσφέρουν υψηλό βαθμό εμβύθισης. Τα στοιχεία του προγράμματος VR-GAMES-LAB και την αναλυτική του περιγραφή, μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://seminars.uom.gr/index.php/search-by-subject/informatics/34-seminars-2018-2019/484-3d-vr-games

 

Το FILM-OFFICE είναι η νεοσύστατη δομή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία αφενός υποστηρίζει και διευκολύνει την υλοποίηση οπτικοακουστικών παραγωγών, αντιμετωπίζοντας  πολλά γραφειοκρατικά και διαδικαστικά εμπόδια, αφετέρου προβάλει την Κεντρική Μακεδονία με δράσεις και συνέργειες, έχοντας ως στόχο την προσέλκυση μικρών και μεγάλων οπτικοακουστικών παραγωγώνΤο FILM-OFFICE στηρίζει ενεργά τα εκπαιδευτικά προγράμματα 3D-LAB και VR-GAMES-LAB, καθώς θα προσφέρουν σημαντικά εφόδια στους συμμετέχοντες, οι οποίοι ενδιαφέρονται να εμπλακούν στη βιομηχανία του θεάματος.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα 3D-LAB και VR-GAMES-LAB απευθύνονται σε ερευνητές (υποψήφιους διδάκτορες, μεταδιδακτορικούς) όλων των επιστημονικών πεδίων, σε πτυχιούχους όλων των σχολών Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. (Πολυτεχνικές, Παιδαγωγικές, Θετικών Επιστημών, Πληροφορικής, Καλών Τεχνών, Αρχαιολογίας, Μουσειολογίας, Ιατρικής), εκπαιδευτικούς,αποφοίτους Ι.Ε.Κ. και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ηλικίας, στοχεύοντας στον εμπλουτισμό των γνώσεων και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους.

Η έναρξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι η 25η Φεβρουαρίου 2019Δήλωση συμμετοχής μπορείτε να πραγματοποιήσετε μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://seminars.uom.gr/

Πρόσφατες ενημερώσεις για τα εκπαιδευτικά προγράμματα 3D-LAB και VR-GAMES-LAB μπορείτε να έχετε στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.facebook.com/VRGames3DLab/