Καλή χρονιά για τις εξαγωγές έτοιμων ενδυμάτων το 2017

Σύµφωνα µε στοιχεία του Συνδέσµου Επιχειρήσεων Πλεκτικής & Ετοίµου Ενδύµατος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ) το 2017 ήταν η καλύτερη χρονιά για τις εξαγωγές ελληνικών ενδυµάτων µετά το 2010.

Πιο συγκεκριµένα η αξία των ελληνικών εξαγωγών ενδυµάτων ξεπέρασε τα 603 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 10,6% έναντι του 2016 που ήταν 545 εκατ. ευρώ.

Οι εξαγωγές πλεκτών ενδυµάτων ανήλθαν σε αξία σε 347 εκατ. ευρώ, σηµειώνοντας αύξηση 5,9%, οι εξαγωγές των υφαντών ενδυµάτων ανήλθαν σε 211 εκατ. ευρώ σηµειώνοντας αύξηση 21,3%, ενώ οι εξαγωγές των λοιπών κατηγοριών ενδυµάτων ανήλθαν σε 45 εκατ. ευρώ σηµειώνοντας αύξηση 3,2%.

Θετική πορεία ακολούθησαν επίσης και οι εξαγωγές όλης της αλυσίδας ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας. Η πρωτογενής παραγωγή (βαµβάκι) κατέγραψε αύξηση των εξαγωγών κατά 10,4% και σε αξία στα 406 εκατ. ευρώ το 2017 έναντι 368 εκατ. ευρώ το 2016.

Οµοίως οι εξαγωγές της κλωστοϋφαντουργίας ανήλθαν το 2017 σε 378 εκατ. ευρώ έναντι 356 εκατ. ευρώ το 2016 σηµειώνοντας αύξηση 4,9%. Συνολικά, οι εξαγωγές της αλυσίδας ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας το 2017 ανήλθαν σε αξία σε 1,39 δισ. ευρώ έναντι 1,27 δισ. ευρώ το 2016, καταγράφοντας αύξηση 8,9%.

 

 

Πηγή: kerdos.gr