ΚΕΑ Νοεμβρίου: Δείτε πότε θα γίνει η πληρωμή στους δικαιούχους

ΚΕΑ Νοεμβρίου: Δείτε πότε θα γίνει η πληρωμή στους δικαιούχους. Η απόφαση για τη πληρωμή.

ΚΕΑ: Εγκρίθηκε η μεταφορά πίστωσης συνολικού ποσού 70.943.835,97 € (εβδομήντα εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια τριάντα πέντε ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά) για την πληρωμή μηνός Νοεμβρίου σε 318.615 (τριακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες εξακόσιους δέκα πέντε) δικαιούχους του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης – ΚΕΑ. Ο αριθμός των δικαιούχων σπάει το προηγούμενο ρεκορ δικαιούχων με την πληρωμή Οκτωβρίου αφού η καταβολή αφορούσε 315.031 δικαιούχους.

Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του dikaiologitika news το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης θα πληρωθεί στις 28 Νοεμβρίου 2018. Η πληρωμή όπως γίνεται κάθε φορά θα πραγματοποιηθεί από τις απογευματινές ώρες της προηγουμένης ημέρα και συγκεκριμένα στις 27 Νοεμβρίου.

Η πληρωμή του ΚΕΑ θα πραγματοποιηθεί με πίστωση εξ ημισείας στον λογαριασμό και στην προπληρωμένη κάρτα αγορών, στις περιπτώσεις που το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό είναι ίσο με ή υπερβαίνει τα 100 ευρώ ανά μήνα.

Η προπληρωμένη τραπεζική κάρτα του δικαιούχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί, χωρίς κανέναν περιορισμό, για οποιαδήποτε αγορά, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αγορών.

Κατά τον μήνα Νοέμβριο, θα πρέπει να υποβάλλουν ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ όσοι δικαιούχοι είχαν υποβάλλει τους μήνες Ιανουάριο – Απρίλιο 2018.

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρεται ο μήνας κατά τον οποίο οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλλουν νέα αίτηση με βάση τη συμπλήρωση εξαμήνου.

Πηγή: dikaiologitika.gr
Πηγή φωτογραφίας: dikaiologitika.gr