Κορονοϊός: Μέτρα τύπου lockodown σε 4 περιοχές της χώρας

Δείτε για ποιες πρόκειται και τι θα περιλαμβάνουν

Óôéãìéüôõðï áðü ôçí ðüëç ôçò ÐÜôñáò ôï ÓÜââáôï 14 Ìáñôßïõ 2020. ÊëåéóôÜ êáôáóôÞìáôá åóôßáóçò, êáöåôÝñéåò êáé Üäåéïé äñüìïé ôï ÷áñáêôçñéóôéêü ôçò ðüëçò ìå ôçí åöáñìïãÞ ôùí ìÝôñùí êáôÜ ôçò åîÜðëùóçò ôïõ êïñïíïúïý. (EUROKINISSI)

Περιοριστικά μέτρα λόγω της διασποράς του κορονοϊού αποφασίστηκαν για 4 περιοχές της χώρας.

Εκτακτη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη τα επιδημιολογικά δεδομένα όπως έχουν διαμορφωθεί και με τα χθεσινά αποτελέσματα στις Π.Ε. Πέλλας, Πιερίας, Ημαθίας και Κιλκίς.

Οπως αποφασίσθηκε στην σύσκεψη, θα εφαρμοστεί ένα mini lockdown σε Πέλλα, Πιερία, Ημαθία και Κιλκίς, λόγω της πρότερης αύξησης των κρουσμάτων κορονοϊού.

Τα συγκεκριμένα μέτρα περιλαμβάνουν:

  • Απαγόρευση λειτουργίας όλων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος από τις 12 τα μεσάνυχ, τα έως τις 07.00 της επομένης.
  • Αναστολή κάθε είδους εκδήλωσης όπως πάρτυ, εμποροπανηγύρεις, λιτανείες, λαϊκές αγορές κλπ.
  • Απαγόρευση κάθε είδους συνάθροισης πολιτών άνω των 9 ατόμων για οποιονδήποτε λόγο, τόσο σε δημόσιο όσο και σε ιδιωτικό χώρο.
  • Στους χώρους εστίασης επιτρέπεται μέγιστος αριθμός ατόμων σε κάθε τραπέζι έως 4 άτομα, εκτός εάν πρόκειται για συγγενείς Α’ βαθμού όπου επιτρέπεται έως 6 άτομα.
  • Υποχρεωτική η χρήση μάσκας τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους.
  • Σημειώνεται ότι σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών για τις επιχειρήσεις που επηρεάζονται, δύναται σε αναστολή σύμβασης εργασίας των εργαζομένων.

Στις ανωτέρω περιοχές μεταβαίνουν ειδικά κλιμάκια της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ) και της ΕΛ.ΑΣ. για εντατικοποίηση των ελέγχων και για την πιστή εφαρμογή και επιτήρηση των μέτρων στους χώρους εποπτείας τους.

Τέλος, τα παραπάνω περιοριστικά μέτρα ισχύουν για 14 ημέρες από την Παρασκευή 11-09-2020 και ώρα 06.00 έως και την Παρασκευή 25-09-2020 και ώρα 06.00.