ΚΥΑ: Χρηματοδότηση ΕΦΚΑ 395 εκατ. ευρώ

Τον καθορισμό του ύψους χρηματοδότησης του Κλάδου Σύνταξης του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) για το έτος 2018 ορίζει Κοινή Υπουργική Απόφαση του υπουργείου Οικονομικών και Εργασίας.

Ειδικότερα αποφασίζεται η διάθεση του ποσού των 395.000.000 ευρώ προς τον Κλάδο Σύνταξης του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) από τον Λογαριασμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) που τηρείται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών.

Να σημειωθεί ότι η προκαλούμενη δαπάνη του ΚΑΕ 2499/α «Επιχορηγήσεις σε Φ.Κ.Α. για κάλυψη ελλειμμάτων» είναι εντός των ορίων που έχουν τεθεί από το ΜΠΔΣ 2019-2022. Διευκρινίζεται ότι το όριο της δαπάνης για το έτος 2018 είχε τεθεί στα 395 εκ. ευρώ.

Παράλληλα η μεταφορά του ποσού στον κλάδο κύριας σύνταξης του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.). θα γίνει από τον Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης – Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.), ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος (αριθμ. λογ. 261 45 156), με έκδοση επιταγών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 της αριθμ. Φ.80000/οικ. 12445/2646/10.8.2012 (Β΄ 2371) κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Οικονομικών «Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.)».

Πηγή: dikaiologitika.gr
Πηγή φωτογραφίας: dikaiologitika.gr